• Hem
  • Debattartiklar,...
sida

Debattartiklar, insändare mm

Under mandatperioden har vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp deltagit i den offentliga debatten genom att skicka in insändare och debattartiklar till media.

2019

Inför 6 timmars arbetsdag (april 2019)

Hållbar utveckling debattartikel (april 2019)

Avgiftsfria sommarlovsresor(maj 2019)

Ekonomiska villkor för glesbygdsvården (okt 2019)

Välgörenhet a la 2019 (nov 2019)

2020

Vänsterpartiet verkar i riksdagen för ett särskilt glesbygdsstöd till bl a Region Norrbotten som skulle kunna tillföra 370 miljoner årligen. (10 feb 2020).

Glesbygdssatsningar i vården Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet vill att fler filialer och servicepunkter skall kunna öppnas i hela länet. (6 mars 2020).

Öppna fler filialer och servicepunkter

 

Den borgerliga majoriteten i Region Norrbotten beslutade i februari att höja patientavgiften från 1 april. V var emot och vill nu att man under coronatider väljer att ta tillbaks höjningarna (april 2020).

Corona drabbar ekonomiskt utsatta även i Norrbotten

 

Eftersom Corona-pandemin har påverkat både intäkterna och kostnaderna i betydande utsträckning vill regiongruppen att budgeten för Region Norrbotten skall revideras (maj 2020)

Revidera Region Norrbottens budget nu

 

Erfarenheterna från Corona-krisen måste användas för att minska klimatpåverkan och motverka den snabbt växande klimat-krisen (juni 2020)

Coronakrisen Klimatkrisen

 

Region Norrbotten måste kraftfullt verka för att få till stånd Barentsbanan, järnväg mellan Svappavara – Kaunisvaara – Kolari (juni 2020)

Bygg Barentsbanan

2021

En gemensam debattartikel med riksdagsledamöter, distriktsordföranden samt region- och kommunpolitiker från vänsterpartiet om betydelsen av att bygga Norrbotniabanan nu! (januari 2021)

Inte bara Norrland behöver Norrbotniabanan

 

Personalen inom Region Norrbotten har gjort ett enormt arbete under större delen av 2020, en extra insats som är fortsatt pågående och ökande när vi går in i 2021. Vi kan inte orsaka splittring inom personalgrupper genom att ge till några men inte till andra. All personal i Region Norrbotten förtjänar att uppmärksammas för deras insats. (Januari 2021)

Ge covid-ersättning till alla

 

Kostnader för specialiserade dyra mediciner ökar kraftigt. T ex för Skellefteåsjukan uppgår kostnaden för en ny medicin till 3 miljoner per år per patient. V efterlyser en statlig kostnadsutjämning. (mars 2021)

Inför statlig kostnadsutjämning för särskilt dyra mediciner

 

V-grupperna i Norrlandsregionerna vänder sig mot att nätläkare kan få betalt för “tjänster” som urholkar hälsocentralernas resurser och som leder till att principen om att svårast sjuk ska få behandling först kringgås. (mars 2021)

Vi betalar inte nätläkare!

 

Regiongruppen har bidragit med underlag till distriktsstyrelsen som sedan antagit ett uttalande mot den pågående omställningen av Region Norrbotten! (april 2021)

Gör om – gö̈r rätt!

V-grupperna i Norrlandsregionerna vänder sig mot mäns våld mot kvinnor i debattartikel och vill bl a att regionerna skall engagera sig, utbilda personal, verka för ett mer jämställt samhälle och verka mot mäns våld mot kvinnor (april 2021).

Dags för krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Dela den här sidan:

Kopiera länk