• Hem
  • Debattartiklar,...
sida

Debattartiklar, insändare mm

 

Här samlar vi debattartiklar från våra politiker i regionen och på nationell nivå under mandatperioden 22-26

2024

Uttalande från Vänsterpartiets kongress 8-12 maj 2024:

Folkmordet i Palestina 

DCA-avtalet: Norrbotten görs om till ett militärt övningsfält

Uttalanden från distriktsstyrelsen 2024-04-27:

Vänsterpartiet tar strid för svenska arbetare!

Rösta i EU-valet – gör fascisterna maktlösa i EU!

2023

Linda Jonsson och Glenn Berggård (V), regionråd i Region Norrbotten skriver om Vänsterpartiets krav på räddningspaket för vården som motsvarar 273 fler anställda i Region Norrbotten.

Det behövs ett räddningspaket för vården!

Vänsterpartiet Norrbottens distriktsårskonferens 18-19 mars 2023 antog följande två uttalanden:

Regeringen sitter på läktaren

Regeringen behöver agera i energipolitiken

2022

SD och regeringen slår mot välfärden i Norrbotten!

Glenn Berggård och Linda Jonsson, gruppledare och vice gruppledare i regionen skriver tillsammans med Daniel Riazat (V), riksdagsledamot och skolpolitisk talesperson och Karin Rågsjö (V), riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson om hur den nya regeringens politik ger försämringar i välfärden för oss i Norrbotten.

 

Elprisstödet kommer att slå orättvist

Birger Lahti (V) riksdagsledamot för Norrbotten skriver tillsammans med Gudrun Nordborg (V) riksdagsledamot för Västerbotten om regeringens elprisstöd och hur Norra Sverige blir utan stöd.

 

Tidigare debatt

Under mandatperioden 18-22 har vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp deltagit i den offentliga debatten genom att skicka in insändare och debattartiklar till media.

2022

Gemensam artikel från v-grupperna i Norrland

Arbetstidsförkortning (februari 2022)

Artikel om krisen i förlossningsvården

Förlossningsvården (8 mars 2022)

V-grupperna i Norrlandslänen vänder sig mot regeringens beslut att tillåta gruva i Gállok

Vänsterpartiet Regionerna norr Gallok (mars 2022)

Sparade pengar = utebliven vård artikel 22 april 2022

Svar på debattartikeln ”V ville inte höja sjuksköterskelöner”

Pressmeddelande arbetstidsförkortning 26 april 2022

Kort svar på svar 9 maj

V-grupperna i Norrland ställer krav på statliga satsningar på bredband och telefoni i glesbygd

Telefoni och bredband åt alla, även glesbygden i Norrland

V-grupperna i Norrland vill att staten skall återinföra stöd för avgiftsfria sommarlovskort!

Avgiftsfria sommarlovskort i kollektivtrafiken

När den nuvarande politiska majoriteten inte tar något ansvar över vården behöver de bytas ut 11 september

Ansvaret ligger på den politiska ledningen

och som svar på en replik på det debattinlägget så påpekar regiongruppen att vi faktiskt möter fack och personal och har en helt annan syn på hur Region Norrbotten skall ledas politiskt.

Vänsterpartiet lyssnar på Region Norrbottens personal och de som slutat! 11 juli

Hälso- och sjukvården och dess resurser behöver fördelas mer jämlikt om Norrbotten skall kunna minska utflyttning och attrahera inflyttare, speciellt bland kvinnor. Vänsterpartiet skall verka för att Region Norrbotten bedriver en vård som är jämställd, särskilt utifrån kvinnors hälsa.

Kvinnors hälsa – Nyckeln till ett Norrbotten för alla!

V-grupperna i Norrland visar på att tandvården är i kris och speciellt drabbad är landsbygd och glesbygd.  Vänsterpartiet driver frågan om att tandvårdssystemet behöver förändras nu!

Vi måste prata om Tandvården

Personalförändringarna inom Region Norrbotten under de senaste åren har i stor utsträckning drabbat vårdens personal och det har också inneburit mindre vård för medborgarna!

Sjuk personalpolitik – sjuk vårdpolitik

Ta kontroll över vården

Carolina Gustafsson, riksdagskandidat, och Linda Jonsson, regionkandidat skriver om att sjukvården ska vara jämlik och tillgänglig vart du än bor i landet.

Sverige är ett rikt land med rätt förutsättningar för en väl utbyggd primärvård med patienten i centrum. Där det är lätt att få tid och ingen behöver bollas runt. Där man känner sin läkare. Vänsterpartiet har en plan för att ta tillbaka kontrollen över vården igen.

Utskottsinitiativ om Sverigepriser

Birger Lahti, riksdagsledamot har lämnat in ett utskottsinitiativ i Näringsutskottet om Sverigepriser på el.

Ny majoritet i Region Norrbotten – Vårt jobb är att vända den negativa spiralen

Vänsterpartiet kommer att ingå ett majoritetssamarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet i Region Norrbotten för den kommande mandatperioden. Här har partierna skrivit en gemensam debattartikel om vad vi ska göra för att utveckla regionen och vilka utmaningar som står framför oss.

2021

En gemensam debattartikel med riksdagsledamöter, distriktsordföranden samt region- och kommunpolitiker från vänsterpartiet om betydelsen av att bygga Norrbotniabanan nu! (januari 2021)

Inte bara Norrland behöver Norrbotniabanan

Personalen inom Region Norrbotten har gjort ett enormt arbete under större delen av 2020, en extra insats som är fortsatt pågående och ökande när vi går in i 2021. Vi kan inte orsaka splittring inom personalgrupper genom att ge till några men inte till andra. All personal i Region Norrbotten förtjänar att uppmärksammas för deras insats. (Januari 2021)

Ge covid-ersättning till alla

Kostnader för specialiserade dyra mediciner ökar kraftigt. T ex för Skellefteåsjukan uppgår kostnaden för en ny medicin till 3 miljoner per år per patient. V efterlyser en statlig kostnadsutjämning. (mars 2021)

Inför statlig kostnadsutjämning för särskilt dyra mediciner

V-grupperna i Norrlandsregionerna vänder sig mot att nätläkare kan få betalt för “tjänster” som urholkar hälsocentralernas resurser och som leder till att principen om att svårast sjuk ska få behandling först kringgås. (mars 2021)

Vi betalar inte nätläkare!

 

Regiongruppen har bidragit med underlag till distriktsstyrelsen som sedan antagit ett uttalande mot den pågående omställningen av Region Norrbotten! (april 2021)

Gör om – gö̈r rätt!

V-grupperna i Norrlandsregionerna vänder sig mot mäns våld mot kvinnor i debattartikel och vill bl a att regionerna skall engagera sig, utbilda personal, verka för ett mer jämställt samhälle och verka mot mäns våld mot kvinnor (april 2021).

Dags för krafttag mot mäns våld mot kvinnor

2020

Vänsterpartiet verkar i riksdagen för ett särskilt glesbygdsstöd till bl a Region Norrbotten som skulle kunna tillföra 370 miljoner årligen. (10 feb 2020).

Glesbygdssatsningar i vården Vänsterpartiet

2019

Inför 6 timmars arbetsdag (april 2019)

Hållbar utveckling debattartikel (april 2019)

Avgiftsfria sommarlovsresor(maj 2019)

Ekonomiska villkor för glesbygdsvården (okt 2019)

Välgörenhet a la 2019 (nov 2019)

 

Vänsterpartiet vill att fler filialer och servicepunkter skall kunna öppnas i hela länet. (6 mars 2020).

Öppna fler filialer och servicepunkter

 

Den borgerliga majoriteten i Region Norrbotten beslutade i februari att höja patientavgiften från 1 april. V var emot och vill nu att man under coronatider väljer att ta tillbaks höjningarna (april 2020).

Corona drabbar ekonomiskt utsatta även i Norrbotten

 

Eftersom Corona-pandemin har påverkat både intäkterna och kostnaderna i betydande utsträckning vill regiongruppen att budgeten för Region Norrbotten skall revideras (maj 2020)

Revidera Region Norrbottens budget nu

 

Erfarenheterna från Corona-krisen måste användas för att minska klimatpåverkan och motverka den snabbt växande klimat-krisen (juni 2020)

Coronakrisen Klimatkrisen

 

Region Norrbotten måste kraftfullt verka för att få till stånd Barentsbanan, järnväg mellan Svappavara – Kaunisvaara – Kolari (juni 2020)

Bygg Barentsbanan

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk