sida

Arbete

Vänsterpartiet vill se ett Norrbotten som är jämlikt, mångkulturellt, ekologiskt hållbart och innovativt – där människor trivs och vill forma sin framtid. I vårt stora län ska män och kvinnor vara jämställda och ha likvärdiga möjligheter till utveckling. För att våra invånare, från Karesuando till Piteå, ska kunna känna sig trygga och utvecklas i sin hembygd krävs unika lösningar och solidaritet över kommungränserna. Vår politik för en utbyggd offentlig välfärd är också en politik för en regional utjämning som syftar till att hela Sverige ska leva.

Näringslivet måste utvecklas tillsammans med den offentliga sektorn för att vi ska kunna få befolkningstillväxt och en långsiktig hållbar utveckling i länet. Flera branscher måste få växa sig starka, både gamla och nya näringar. Vi behöver stärka Norrbottens infrastruktur, kommunikationer och utbyggnaden av bredband. De norrbottniska naturresurserna har länge varit och är fortfarande ryggraden i den norrbottniska basindustrin vilken till stor del ägs av staten och/eller utländskt kapital. En ökad vidareförädling av råvaror skulle ge både fler jobb och minskad konjunkturkänslighet. Därför krävs samverkan mellan näringsliv och utbildning.
Alla delar av näringslivet måste utvecklas för att vi ska kunna få befolkningstillväxt och en långsiktig hållbar utveckling i länet. Fler branscher måste få växa sig starka, både gamla och nya näringar.

Ekonomisk vinning får inte gå före värnandet av våra ekosystem. Inom jordbruket finns stora utvecklingsmöjligheter att ta fram produkter av hög kvalitet som kan försörja vår landsända. Jordbruket kan också skapa kombinationsverksamheter med småskalig energiproduktion och turism. Besöksnäringen är beroende av en ren miljö och natur och är samtidigt en snabbt ökande bransch där Norrbotten har mycket stor potential både nationellt och internationellt.

Vi vill ha en fortlöpande, generell arbetstidsförkortning med bibehållen lön och med sex timmars arbetsdag som mål.  Vänsterpartiet är stolt över att ha drivit på för många försök med kortad arbetstid. De visar att det är praktiskt genomförbart och ger stora vinster för hälsa och arbetsklimat. Förkortad arbetstid måste införas stegvis och kombineras med stora insatser för utbildning i bristyrken.

Dela den här sidan:

Kopiera länk