• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 23-24 november 2021

Agerande och yrkanden på regionfullmäktige 23-24 november 2021

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—regionfullmaktige-23-24-november/

På regionfullmäktige 23-24 november avhandlades ett flertal motioner, interpellationer och även frågor inlämnade av vänsterpartister.

V-ledamöter deltog även i debatter i andra ärenden på dagordningen.

Följande motioner yrkade v skulle återremitteras eftersom svaren på dem var formulerade innan regionstyrelsen på novembermötet beslutade om ett antal punkter för att återställa folktandvården. Återremissen bifölls!:

-Motion 1-2021 om nystart för folktandvården i Norrbotten

-Motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad tandläkarutbildning

Följande motioner yrkade v-ledamöter skulle bifallas med de avslogs, vilket v reserverade sig mot:

-Motion 16-2020 om klimatnödläge råder – dags att erkänna det och handla därefter

-Motion 10-2021 om klimatnödläget

-Motion 7-2021 om nationella minoriteters möjlighet att kommunicera på sitt eget språk

-Motion 13-2021 om återinförande av miljöklassificerade upphandlingar

En v-motion om att undersöka effekterna av avgiftshöjningar 2020 bifölls! Motion 6-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar

I ärendet om Förändring i regelverket för avgifter yrkade v-ledamöter avslag på höjningarna men det avslogs vilket v reserverade sig mot.

Följande interpellationer var inlämnade av v-ledamöter och debatterades:

-Interpellation 25-2021 om förlossningsvården i Region Norrbotten

-Interpellation 26-2021 om Region Norrbottens engagemang i olika utbildningar som led i kompetens-försörjningen

Följande frågor var inlämnad av v-ledamöter och debatterades:

-Fråga 2-2021 om skolhälsosamtalens framtid

Fråga 3-2021 om uteblivet statligt stöd för psykisk hälsa

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk