• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 30 mars 2021

Ställningstaganden och yrkanden på regionstyrelsen 30 mars 2021

På sammanträdet avhandlades bl a olika fastighetsinvesteringar. Det beslutades om sammanslagning av två hälsocentraler i Luleå, Mjölkudden och Stadsviken och om att utreda förutsättningarna för gemensam MVC/BVC för hälsocentralerna i Luleå.

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-Beslut-i-korthet-2021/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-30-mars/

Ett inititativärende från vänsterpartiet bifölls och ett annat ansågs besvarat. Det som bifölls handlade om att utreda förutsättningar att sluta betala för digital utomlänsvård till de sk nätläkarna.

Det som ansågs besvarad avsåg beställningen för vårdvalet 2022 och psykisk hälsa.

Yrkanden från v på styrelsen blev därför på det initiativärendet (3-2021):

Ge regiondirektören i uppdrag att utveckla Beställning Vårdval primärvård 2022 till ökad tydligheten i mål och uppföljning inom området psykisk ohälsa.

Yrkandet avslogs varvid v reserverade sig till förmån för det egna yrkandet.

Till sammanträdet hade v lämnat in ett nytt initiativärende som rör all verksamhet inom Regionala utvecklingsavdelningen och att konsekvensbeskriva eventuella förändringar bl a utifrån barnkonventionen och jämställdhet

Initiativärende till Regionstyrelsen att konsekvensbeskriva förändringar och besluta politiskt

Glenn Berggård

Oppositionsråd (v)

Dela den här sidan:

Kopiera länk