sida

Regiongruppen

Med på bild: Maria Holmquist, Gunilla Nilsson Suikki, Annika Lahti, Jan-Anders Perdahl, Erik Grähs, Linda Jonsson, Katarina Burman, Glenn Berggård och Jeanette Wäppling (sittande)

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige

Gruppledare Glenn Berggård
070-665 04 44
[email protected]

Vice gruppledare Linda Jonsson
073-8154357
[email protected]

Maria Holmquist
070-6021886
[email protected]

Christina Snell-Lumio
0730-65 05 90
[email protected]

Erik Grähs
070-3782447
[email protected]

Jan-Anders Perdahl
[email protected]

Jeanette Wäppling
[email protected]

 

Ersättare i regionfullmäktige

Gunilla Nilsson Suikki
[email protected]

Annika Lahti
[email protected]

 

Katarina Burman
070-6813888
[email protected]

Birgitta Henriksson Lindmark
[email protected]

Kristina Olofsson
[email protected]

Sanna Berggren
0730-653945
[email protected]

Uppdrag i styrelse och nämnder (fram till 2022-12-31)

Glenn Berggård, ordinarie i Regionstyrelsen (RS)

Christina Snell Lumio, ersättare i RS

Jan-Anders Perdahl, ordinarie ledamot i Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

Linda Jonsson, ersättare i RUN, ersättare i Sjukvårdsberedningen

Katarina Burman, ordinarie ledamot i Sjukvårdsberedningen

Gunnel Sandlund, ordinarie ledamot i Uppdragsberedningen

Erik Grähs, ersättare i Uppdragsberedningen

Elisabeth Bramfeldt, ordinarie ledamot i Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM)

Sten Stridsman, ersättare i RKM (Regionala kollektivtrafikmyndigheten)
070-3215156
[email protected]

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk