sida

Regiongruppen

Med på bild: Maria Holmquist, Gunilla Nilsson Suikki, Annika Lahti, Jan-Anders Perdahl, Erik Grähs, Linda Jonsson, Katarina Burman, Glenn Berggård och Jeanette Wäppling (sittande)

Ordinarie ledamöter i regionfullmäktige

Gruppledare Glenn Berggård
070-665 04 44
[email protected]

Vice gruppledare Linda Jonsson
073-8154357
[email protected]

Maria Holmquist
070-6021886
[email protected]

Christina Snell-Lumio
0730-65 05 90
[email protected]

Erik Grähs
070-3782447
[email protected]

Jan-Anders Perdahl
[email protected]

Jeanette Wäppling
[email protected]

 

Ersättare i regionfullmäktige

Gunilla Nilsson Suikki
[email protected]

Annika Lahti
[email protected]

Katarina Burman
070-6813888
[email protected]

Birgitta Henriksson Lindmark
[email protected]

Kristina Olofsson
[email protected]

Sanna Berggren
0730-653945
[email protected]

Uppdrag i styrelse och nämnder

 

Glenn Berggård, regionråd (delat uppdrag) och ledamot i regionstyrelsen (RS)

Linda Jonsson, regionråd (delat uppdrag) och ledamot i regionstyrelsen samt ersättare i Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM)

Christina Snell Lumio, ersättare i RS och regionala utvecklingsnämnden (RUN) samt ledamot i RKM.

Maria Holmquist, ersättare i RS och ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Jan-Anders Perdahl, ledamot i RUN och RKM

Erik Grähs, ledamot i Uppdragsberedningen

Jeanette Wäppling, ledamot i RUN och ersättare i HSN och RKM

Marie Gustafsson, ledamot i HSN

Kristina Olofsson, ersättare i HSN och uppdragsberedningen

Sanna Berggren, ledamot i Uppdragsberedningen och Patientnämnden

Gunilla Suikki, ledamot i Patientnämnden och ersättare i RKM

Birgitta Henriksson Lindmark, ersättare i Patientnämnden

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk