• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 14-15 april 2021

Regionfullmäktige 14-15 april 2021 var det första fullmäktige för året eftersom det planerade regionfullmäktige som skulle ägt rum 17 februari ställdes in.

Regionfullmäktige 14-15 april var också det första digitala regionfullmäktige med 71 tjänstgörande ledamöter uppkopplade. Allt för många hade inte deltagit i de utbildningstillfällen som anordnats som förberedelse att kunna använda digital verktyg  så sammanträdet blev inte så digitalt  som önskat. Det avspeglade sig i långa praktiska moment, mycket kommentarer i chatten samt också ovanligt många ordningsfrågor.

Rekordmånga interpellationssvar behandlades i slutet på dagarna. 22 st varav 12 från (v)-gruppen. Det innebar att hela v-gruppen var aktiva i olika frågor!!

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—regionfullmaktige-14-15-april/

Nedan redovisas vilka frågor som v-gruppen deltog aktivt i:

· Årsredovisning Region Norrbotten 2020, biföll årsredovisningen och och biföll även protokollsanteckningar om att en jämställdhetsredovisning behövs.
· Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020 , v påpekade att den saknar jämställdhet!!
· Egenavgift för sjukresa med flyg. V yrkade på avslag  till avgiftshöjningen. Fullmäktige beslutade höja. Reservation från v-gruppen
· Miljöredovisning 2020. Frågor ställdes från gruppen om klimat, minskad ekologiska inköp, lustgasmätningar, jämställdhet mm.
· Regler för arvode och ersättningar till förtroendevalda i Region Norrbotten (motion från v-gruppen om betydelsen av det regionala utvecklingsuppdraget från v fullföljs med arvodeshöjning för Regionala utvecklingsnämndens ordf.)
· Motion 29-2019 om begrepp som var från v-gruppen. V försvarade motionen och vi reserverade oss till förmån för bifall till motionen.
· Valärenden. V-gruppen såg till att vänsterpartiets nyvalda regionrevisor också fick några följduppdrag som företrädaren haft.
Interpellation 16-2020 om vilka operationer som ska upphandlas av privata aktörer (inlämnad av s). V argumenterade för att samverka med andra norrlandsregioner först och främst.
Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet Naloxon (v)
Interpellation 18-2020 om hjälpmedel till alla barn (V)
Interpellation 19-2020 om regional naturresursavgift (V)
Interpellation 20-2020 om offentliga webbplatser tillgängliga för alla (v)
Interpellation 21-2020 om information om Covid-19 på nationella minoritetsspråk (V)
Interpellation 22-2020 om AT-läkarnas rankning av länets sjukhus (V)
Interpellation 23-2020 om vården för de som drabbats av Skellefteåsjukan (V)
Interpellation 25-2020 om nyckel mot nyckel för ett framtida sjukhus i Kiruna (v)
Interpellation 26-2020 om utbredd psykisk ohälsa i spåren efter Covid-19 (v)
Interpellation 1-2021 om screeningverksamheten i Region Norrbotten (v)
Interpellation 2-2021 om jämställdhetsanalyser (v)
Interpellation 7-2021 om vakanshållna tjänster (s) V påpekade att i den tjänstekatalog som nu ger anställda möjlighet söka om sina tjänster saknar någon som skall arbeta med klimat, hållbarhet och miljö!!
Interpellation 10-2021 om utebliven vård på grund av höjda vårdavgifter och ändrade sjukreseersättningar (v)

Vid sammanträdet lämnades två nya V-motioner in:

Motion 2-2021 om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna

Motion 3-2021 om utökat antal utbildningsplatser och decentraliserad tandläkarutbildning

Dela den här sidan:

Kopiera länk