• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 10 juni 2021

På regionstyrelsen 10 juni avhandlades över 30 ärenden.

I rapporten från Regiondirektören framgick att Kammarrätten ansett att  det “hemliga” avtalet med LKAB om förstudie om framtida sjukhus i Kiruna inte innehåller något som gör att det kan anses vara sekretessbelagt. Således är det en allmän handling och alla kan ta del av avtalet!

Det var vänsterpartiets inställning när avtalet var uppe till beslut i regionstyrelsen och (v) deltog därför ej i beslutet som krävde underskrift på  sekretessavtal.

Ärende 25: Investeringsbeslut parkering Sunderby sjukhus

200 nya p-platser skall byggas vid Sunderby sjukhus. Den borgerliga majoriteten vill bara bygga 16 platser för elbilsladdning och förbereda för ytterligare platser med att lägga ner rör i marken där ledningar kan dras i framtiden.

Redan tidigare har anställda hört av sig om behov av elbilsladdning och för närvarande kan inte Region Norrbotten byta ut sina tjänstebilar baserade på fossila bränslen mot elbilar bl a på grund av bristen på elbilsladdpunkter. Behovet är således idag redan ganska stort och kraftigt växande.

Yrkande från (v): Tilläggsförslag: Minst 50 parkeringsplatser utföres för elbilsladdning.

(s) och (sd) biföll (v)-förslaget. Votering genomfördes. Beslutet blev avslag på v-yrkandet och att bifalla det liggande förslaget vilket v reserverade sig mot.

Ärende 29 Initiativärende 8-2021 om psykisk ohälsa och självmordsförsök

inlämnat av (v) förslog att regionen skulle söka medel hos Socialstyrelsen för att prova nya prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet. Region Norrbotten har gjort så och föreslog att ärendet skulle anses besvarat vilket också blev regionstyrelsens beslut.

Dela den här sidan:

Kopiera länk