• Hem
  • Ageranden i Reg...
sida

Ageranden i Regionfull-mäktige 2019-2022

Här kommer vi att publicera inlämnade frågor, interpellationer och motioner till Regionfullmäktige i Norrbotten under mandatperioden 2019-2022.

Svaren på frågorna görs enbart muntligt och kan ses på videoinspelningarna från respektive fullmäktige.

Interpellationssvaren kan ses i fullmäktigeprotokollet/handlingarna från samma fullmäktige som där den lämnades in.

Beslut efter motionernas behandling lägger vi in länk till när så sker.

13 februari 2019

24 april 2019

18-19 juni 2019

16 oktober 2019

19-20 november 2019

12 februari 2020

21 april 2020

17 juni 2020

28-29 oktober 2020

25 november 2020

14-15 april 2021

22-23 juni 2021

Dela den här sidan:

Kopiera länk