• Hem
  • Ageranden i Reg...
sida

Ageranden i Regionfullmäktige 2022-2026

En ny mandatperiod har inletts där Vänsterpartiet styr Region Norrbotten i majoritet tillsammans med Socialdemokraterna och Centerpartiet. Här lägger vi upp rapporter om vad som sker i regionpolitiken och beslut i regionfullmäktige.

Regionfullmäktiges protokoll 2023-02-22

Regionfullmäktiges protokoll 2023-04-25

Regionfullmäktiges protokoll 2023-06-20-21

Mandatperioden 2019-2022

Här nedan finner du inlämnade frågor, interpellationer och motioner till Regionfullmäktige i Norrbotten under mandatperioden 2019-2022 då Vänsterpartiet agerade opposition.

Svaren på frågorna görs enbart muntligt och kan ses på videoinspelningarna från respektive fullmäktige.

Motioner (lista)

Interpellationer (lista)

Frågor (lista)

Interpellationssvaren kan ses i fullmäktigeprotokollet/handlingarna från samma fullmäktige som där den lämnades in.

Beslut efter motionernas behandling lägger vi in länk till när så sker.

13 februari 2019

24 april 2019

18-19 juni 2019

16 oktober 2019

19-20 november 2019

12 februari 2020

21 april 2020

17 juni 2020

28-29 oktober 2020

25 november 2020

14-15 april 2021

22-23 juni 2021

20-21 oktober 2021

23-24 november 2021

23 februari 2022

27 april 2022

22-23 juni 2022

12 oktober 2022

23-24 november 2022

21 december 2022

Dela den här sidan:

Kopiera länk