• Hem
  • Frågor, interpe...
sida

Frågor, interpellationer och motioner till Regionfullmäktige i Norrbotten 2019-2022

Här kommer vi att publicera inlämnade frågor, interpellationer och motioner till Regionfullmäktige i Norrbotten under mandatperioden 2019-2022.

Svaren på frågorna görs enbart muntligt och kan ses på videoinspelningarna från respektive fullmäktige.

Interpellationssvaren kan ses i fullmäktigeprotokollet/handlingarna från samma fullmäktige som där den lämnades in.

Beslut efter motionernas behandling lägger vi in länk till när så sker.

13 februari 2019

24 april 2019

18-19 juni 2019

16 oktober 2019

19-20 november 2019

12 februari 2020

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk