• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 12 oktober 2022

V-yrkanden och övriga ageranden mm vid regionfullmäktige 12 oktober 2022

V-ledamöter debatterade:

-Delårsrapport, Patientnämnden

-Delårsrapport Region Norrbotten

-Kulturplan för Norrbotten 2023-2026

-Länstranportplan Norrbottens län 2023-2033

 

Flera v-motioner behandlades och v-ledamöter debatterade även dessa ärenden:

Motion 10-2020 om kultur på recept.

Regionstyrelsens förslag var att anse motionen besvarad. V yrkade bifall på motionen vilket avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg.

Regionstyrelsen förslag var att bifalla motionen vilket blev regionfullmäktiges beslut!

Motion 16-2021 om tillitsbaserad styrning i alla nivåer.

Regionstyrelsens förslag var att anse motionen besvarad men efter debatt beslutade regionfullmäktige bifalla motionen!

Förslagen från regionstyrelsen på nedanstående motioner var avslag:

Motion 3-2022 om hälsoekonomisk kompetens i Region Norrbotten.

V yrkade bifall på motionen vilket avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Motion 11-2022 om inrättande av Hälso- och sjukvårdsnämnd

V yrkade bifall på motionen vilket avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Motion 12-2022 om sommarlovskort

V yrkade bifall på motionen vilket avslogs och v reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Dela den här sidan:

Kopiera länk