• Hem
  • Bostadspolitik
sida

Bostadspolitik

Det är inte bara i stadsomvandlande områden som Gällivare-Malmberget och Kiruna som har stora problem när det kommer till att hålla befolkningen med bostäder. Särskilt bostäder som fler än den övre medelklassen har råd att bo i. Vänsterpartiet har tillsammans med regeringen under den förra mandatperioden infört olika former av investeringsstöd. Vi vill bygga bort bostadsbristen, med fler miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Försvara allmännyttan – stoppa privatisering och omvandling!

Samhället måste återta initiativet och återupprätta det demokratiska inflytandet över och ansvaret för bostadsförsörjningen. Det behövs statligt generellt finansieringsstöd och byggande, förnyelse och förvaltning utan vinstsyfte. Den selektiva förmögenhetsöverföringen från gemensamt till privat genom utförsäljning av allmännyttan till bostadsrätter måste stoppas. Hyresrätten med stärkt boendeinflytande och delaktighet ska främjas och kooperativa bostadsformer utan vinstsyfte ges möjlighet att utvecklas. Samhällsplanering, byggande och upprustning ska inriktas på mångsidig användning och behoven hos olika människor.

En långsiktigt hållbar miljö ska skapas genom hushållande med resurser och energisnålt byggande. Genom en blandning av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer ska alla miljöer främja jämställdhet och gemenskap och motverka segregation, slutenhet och kategoriboende. Områden och stadsdelar ska byggas mer kompletta med service och arbetsplatser så att stadens alltmer hierarkiska uppbyggnad motverkas.

Till detta hör också att bostads- och samhällsbyggandet möjliggör för medborgarna att ha tillgång till avgiftsfria offentliga mötesplatser, både utomhus och inomhus.

Vänsterpartiet vill ha en samordnad regional bostadspolitisk strategi som även beaktar bostadstillgång vid nyrekrytering.

Dela den här sidan:

Kopiera länk