• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 17 juni 2020

På det förkortade regionfullmäktigemötet den 17 juni debatterades främst delårsrapporten, Region Norrbottens prioriteringar i Agenda 2030 samt ett antal olika motionerna som slutbehandlades. Bl a behandlades v-gruppens motion

Motion 17-2019 om en patientnämnd för alla (som avslogs)

 

Västerpartiet lämnade in två nya motioner:

Motion 10-2020 om kultur på recept

Motion 11-2020 om infrastruktur och järnväg

Även en interpellation som skall besvaras på ett kommande regionfullmäktige lämnades in från vänstergruppen:

Interpellation 17-2020 om opioidöverdosmotgiftet Naloxon

Dela den här sidan:

Kopiera länk