• Hem
  • Socialpolitik
sida

Socialpolitik

Alla har rätt till ett skyddsnät som fångar upp oss när sjukdom eller arbetslöshet gör att vi faller. Inte bara de som har pengar eller anhöriga som kämpar för dem. Ett jämlikt samhälle med få människor som lever i utsatthet är bra för alla.
Ekonomisk utsatthet har ökat när det har skurits ner i välfärden så att a-kassa och socialförsäkringar inte alltid fungerar. Vänsterpartiet har därför i samarbete med regeringen, under mandatperioden 2014-2018, genomfört reformer för att stärka a-kassan, sjukförsäkringen, underhållsstödet, barnbidraget och tandvårdsstöden.
Trycket på kommunernas försörjningsstöd är stort. Idag fungerar försörjningsstödet inte som ett tillfälligt stöd för dem som inte kan försörja sig på annat sätt. Många tvingas leva på försörjningsstöd i flera år. Försörjningsstödet måste följa med inkomstutvecklingen i samhället. Vi vill bland annat att dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen. I samarbete med regeringen har vi höjt försörjningsstödet för barnfamiljer.
Belastningen på socialtjänsten har ökat och socialsekreterare får inte möjlighet att göra professionella bedömningar enligt socialtjänstlagen. Socialtjänsten måste kunna ge dem som har de största behoven ett bra stöd. Vänsterpartiet har förhandlat fram en förstärkning av resurserna till socialtjänsten.
Det finns ett mycket stort mörkertal av människor i regionen med riskfyllt alkoholbruk och andra former av missbruk. Ett dolt missbruk är ofta förknippat med mycket skam och skuld och kräver speciella behandlingsmetoder, särskilt för kvinnor. Norrbotten har en uppgift i att hitta bra behandlingsformer och en god och effektiv vård för dem som hamnat i olika missbruk.
Som en konsekvens av överkonsumtionen av olika berusningsmedel så behövs forskning och utveckling av metoder för att kunna hantera missbruksproblematik inom äldrevården. Den somatiska vården, geriatriken och psykiatrin behöver samverka med kommunerna för att hitta bra metoder i äldrevårdens vardag.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk