Regionfullmäktige 18-19 juni 2019

Vid regionfullmäktige 18-19 juni 2019 (länk till alla handlingar) behandlades ett flertal interpellationer från Vänsterpartiet:

Interpellation 3-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om hälsosamtal (Elisabeth Bramfeldt, V)
Interpellation 6-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om handlingar på papper (Kristina Nilsson, V)
Interpellation 11-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ambulansflygets möjlighet att nyttja Kiruna flygplats under sommaren 2019 (Glenn Berggård, V)
Interpellation 12-2019 till Nils-Olov Lindfors (C) om avskaffandet av fleråriga beslut om föreningsstöd till mindre föreningar (Glenn Berggård, V)
Interpellation 16-2019 till Nils-Olov Lindfors (C) om nedläggning av Bussgods AB (Glenn Berggård, V)
Interpellation 17-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om ökad förekomst av självmord (Glenn Berggård, V)

Flera nya motioner lämnades in från Vänsterpartiet:
Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige (Maria Holmquist Ek, V)
Motion 17-2019 om patientnämndens kunskap till alla (Vänsterpartiets regiongrupp)
Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter (Kristina Nilsson, V)

Under fullmäktige behandlades förslagen till Strategisk plan för perioden 2020-2022. Vänsterpartiet framförde ett eget förslag till strategisk plan som avslogs.
Vänsterpartiets förslag till strategisk plan 2020-2022

I samband med interpellationsdebatten om nedläggningen av Bussgods lämnade Vänsterpartiet in en motion om att tillsätta en haverikommission om nedläggningen för att ta fram ett nytt förslag på organisering av bussgodstransporter i hela länet! Till detta arbete skall Norrbottens kommuner bjudas in!

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk