• Hem
  • Vår politik
sida

Vår politik

Vänsterpartiet vill se ett Norrbotten som är jämställt, jämlikt, mångkulturellt, ekologiskt hållbart och innovativt där människor trivs och vill forma sin framtid.

Målet för Vänsterpartiet i Norrbotten är att minska de ekonomiska klyftorna och klyftorna i folkhälsa och utbildning. I vårt län ska män och kvinnor vara jämställda och ha samma möjligheter till utveckling. Vår politik skapar förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. Vår politik är för en utbyggd offentlig välfärd vilket också är en politik för en regional utjämning som skapar arbete i hela landet.

I Vänsterpartiets Norrbotten är inte skola, vård och omsorg till salu. Makten ska inte överföras till vinstdrivande företag. Sjukvård och omsorg ska fördelas efter behov och våra barn har rätt till en bra och likvärdig utbildning.

Stärk demokratin
Norrbotten ska styras via en politisk organisation som ger mesta möjliga demokratiskt inflytande, insyn och möjlighet till demokratiskt ansvarsutkrävande från medborgarna. Det kräver ett finmaskigt nät av politiskt förtroendevalda och beslutsvägar som är tydliga att förstå och påverka för medborgaren även mellan valen.

Demokrati förutsätter mångfald, respekt för minoriteters och urfolks rättigheter och särskild hänsyn till grupper som har svårt att föra sin egen talan. Det är viktigt att regionen arbetar för att stärka HBTQI-personers rättigheter.

Samverkan mellan kommuner och regionen, offentliga verksamheter och näringslivet är avgörande för att länet kan utvecklas optimalt.

Norrbottens olika förutsättningar måste beaktas och invånarna måste ges möjligheten att utveckla sina specifika bygder och påverka lokala och regionala utvecklingsfrågor.

Bostadspolitik – FeminismFörsvara alliansfriheten
GruvnäringHälso- & sjukvårdspolitik – Kultur
Landsbygdsutveckling – MiljöNäringsliv/företag/arbete
Nationella minoriteterSocial politik – Utbildning

Dela den här sidan:

Kopiera länk