• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 5 maj 2021

På styrelsen fanns det en hel del inkomna remisser och revisionsrapporter som var listade bland meddelanden. De kommer framöver att bli egna ärendepunkter.

Till styrelsen hade (v) lämnat in ett initiativärende som förhoppningsvis behandlas på nästa styrelsemöte. Det handlar om att söka pengar från Socialstyrelsen för att kunna arbeta med att söka projektmedel från Socialstyrelsen för att pröva nya prehospitala akutsjukvårdslösningar för patienter med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet.

Initiativärende till Regionstyrelsen Psykisk ohälsa och självmordsförsök

På styrelsen behandlades också ett ärende om kommande upphandlingar av bussentreprenörer av Länstrafiken/RKM. Ärendet har behandlats i Regionala utvecklingsnämnden och skall även upp i Regionfullmäktige i juni. Borgarna vill öppna för dieselbussar vilket (v) vände sig mot.

https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/nyheter/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-5-maj/

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk