Regionfullmäktige 24 april 2019

Vid regionfullmäktige 24 april 2019 ( länk till alla handlingar och protokollet) behandlades en interpellation från Vänsterpartiet:
Interpellation 7-2019 INFRASTRUKTUR VAD GÄLLER SNABBLADDSTOLPAR DC ≥50KW (Kristina Nilsson, V) som besvarades av Nils-Olov Lindfors (C)

Tre nya motioner inlämnades från Vänsterpartiet:
Motion 3-2019 om underhåll av Kiruna sjukhus (Glenn Berggård, V)
Motion 4-2019 om årlig debatt om jämställdhet i regionfullmäktige (Glenn Berggård, V)
Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten (Christina Snell Lumio, V, och Sanna Berggren, V)

Under fullmäktige behandlades ett flertal motioner inlämnade under 2018 varvid v-guppen yrkade bifall till följande motioner:
Motion 8-2018 om Kalix, e-sjukhuset
Motion 11-2018 om solceller
Motion 12-2018 om sex timmars arbetsdag
Motion 17-2018 om hållbara transporter
Motion 18-2018 om mer kollektivtrafik

Debatten i anslutning till interpellationen, alla tidigare inlämnade motioner mm kan ses på följande länk Regionfullmäktige 24 april 2019

Dela den här sidan:

Kopiera länk