• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 25 november 2020

 

Regionfullmäktige 25 november 2020 genomfördes med reducerat antal tjänstgörande ledamöter. 41 av 71 ordinarie ledamöter deltog. Från v deltog 3 av 6 ordinarie ledamöter. Samtliga tre var upp i talarstolen under sammanträdet.

Inledningsvis så yrkade (v) på förändring av dagordningen, att två annonserade ärenden skulle bordläggas och komma upp på ett senare regionfullmäktige. Vi ansåg att det var viktigt att alla ledamöter skulle få en chans att delta i debatt och beslut. Dels i frågan om den nya driftsorganisationen och dels i behandlingen av en motion från (v) om användningen av olika begrepp när man beskriver verksamheten. Bara motionsbehandlingen bordlades till ett kommande sammanträde. V reserverade sig mot att inte även behandlingen av ny driftsorganisation bordlades till senare.

Det som främst debatterades under fullmäktigedagen  var Strategiska planen 2021-2023 och Förändrad organisation inom Region Norrbotten.

Vänsterpartiet yrkade på att borgarnas förslag till Strategiska planen skulle avslås. Vänsterpartiet föreslog även bifall till ett eget förslag till Strategisk plan, med tillägg av följande punkter:

  • Kollektivtrafik +50 Mkr.
  • Nej till minskning av kulturbudgeten.
  • Nej till extrapengar till de privata HC.
  • Ja till alla ansökningar om inrättande av filialer och servicepunkter.
  • Återställ vårdavgifterna.

Regionfullmäktige beslutade att anta borgarnas förslag till strategisk plan och skattesatsen beslutades förbli oförändrad från föregående år. (V) reserverade sig mot beslutet att anta borgarnas strategiska plan till förmån för det egna förslaget.

Förslag till ny driftorganisation debatterades efter att ärendet återkommit från minoritetsåterremissen från  fullmäktige i oktober. Det fanns nu med en “konsekvens-bedömning “.  Vänsterpartiet föreslog i första hand att ärendet åter återremitteras.  I andra hand föreslogs avslag. I tredje hand yrkade (v) att förslaget till att inrätta Avdelningen för regional utveckling istället skulle ändras till Divisionen för regional utveckling. Samtliga V-yrkandena avslogs. Den borgerliga majoriteten beslutade att fastställa en ny driftsorganisation.  Den nya organisationen träder i kraft från och med 1 januari 2021. (V) reserverade sig mot beslutet)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk