• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 19-20 nov 2019

Under de två fullmäktigedagarna debatterades bl a Finansplanen 2020-2022 där Vänsterpartiet yrkade på att Finansplanen skulle återremitteras och anpassas till Vänsterpartiets strategiska plan som vi behandlade på junisammanträdet. Förslag till höjda patientavgifter och ändrade avgifter för resor mm föreslog vi återremiss på för att redovisa de klimatmässiga och socioekonomiska konsekvenserna av vilket blev beslutet.

På mötet behandlades följande v-interpellationer:

Interpellation 22-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om avstånds- och litenhetsersättning (Linda Jonsson, V)

Interpellation 24-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om hälsosamtal (Linda Jonsson, V)

På mötet lämnades följande v-motioner in:

Motion 29-2019 om begrepp (Linda Jonsson och Kristina Nilsson, V)

Motion 30-2019 om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning (Linda Jonsson och Kristina Nilsson, V)

Motion 31-2019 om att synliggöra och minimera regionens klimatavtryck (Christina Snell Lumio och Kristina Nilsson, V)

Motion 32-2019 om att möjliggöra och underlätta det politiska arbetet med regional utveckling (Glenn Berggård, V)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk