• Hem
  • Nationella mino...
sida

Nationella minoriteter

Sverige har fem nationella minoriteter; samer, tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar. Samerna är Sveriges enda urfolk med status i grundlag och riksdagsbeslut.
I Norrbotten har framförallt det samiska folket och den tornedalska minoriteten en historia som präglas av förtryck och än idag ser vi följderna av tvångsassimileringen. För den som bär språkförtryckets historia under huden kan möjligheten att uttrycka sig på sitt modersmål och verka i sin kultur vara avgörande för att upprätta en identitet och stärka det egna självförtroendet Dessa bidrar till ett dynamiskt och mångkulturellt Norrbotten. Att stärka urfolkets och minoriteternas möjlighet till utveckling av språk, kultur och traditioner är att stärka Norrbotten med nya perspektiv, tankar och idéer.

samisk_flagga_200

Dela den här sidan:

Kopiera länk