• Hem
  • Regionfullmäkti...
sida

Regionfullmäktige 12 februari 2020

Under fullmäktigedagen debatterades bl a uppdaterad Finansplan 2020-2022 där Vänsterpartiet yrkade på att Finansplanen skulle anpassas till Vänsterpartiets strategiska plan som fullmäktige behandlade på junisammanträdet 2019. Förslag till höjda patientavgifter och ändrade avgifter för resor mm föreslog vi återremiss på för att redovisa de socioekonomiska konsekvenserna vilket avslogs. V motsatte sig avgiftshöjningarna som fullmäktige beslutade genomföra. Fullmäktige avslog även v-gruppens förslag att anpassa och sänka avgiften för sterilisering till vad man har i övriga Norrland.

På mötet behandlades följande v-interpellationer:

Interpellation 3-2020 om kvinnors hälsa (Maria Holmquist Ek, V)

Interpellation 4-2020 om Barnkonventionen som lag och tvångsåtgärder inom barnpsykiatrisk verksamhet (Glenn Berggård, V)

Interpellation 5-2020 om lustgasutsläpp (Glenn Berggård, V)

Interpellation 6-2020 om Vårdnära Service (Glenn Berggård, V)

På mötet behandlades också tidigare inlämnade v-motioner:

Motion 3-2019 om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus (Motionen avslogs)

Motion 10-2019 om ett modernt regionfullmäktige (Motionen bifölls!)

Motion 18-2019 om praktisk kunskap om regionens verksamheter (Motionen avslogs)

Motion 23-2019 om inrättande av hälso- och sjukvårdsnämnd (Motionen avslogs)

På mötet lämnades en v-motion in:

Motion 2-2020 om utredning av förändrad organisations- och verksamhetsform för den regionala kollektivtrafikmyndigheten (Glenn Berggård, V)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk