• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 18 december 2020

Ställningstaganden och yrkanden i extra regionstyrelsemöte (RS) 18 december 2020

https://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-Beslut-i-korthet-2020/Beslut-i-korthet—regionstyrelsen-18-december-extramote/

Den borgerliga majoriteten hade för första gången på länge hörsammat v:s återkommande yrkande om öppet regionstyrelsemöte så detta RS websändes nästan i sin helhet. (Endast sista ärendet för dagen, anställningsärendet om förlängt förordnande för regiondirektören, skedde bakom stängda dörrar.)

Nedan visas mer konkret vänsterpartiets yrkande i några olika ärenden på dagordningen:

9. Särskild ersättning med anledning av Coronapandemin

Regionstyrelsen beslutade om att uppmärksamma och rikta ett särskilt tack till medarbetare som arbetat inom covid-vård eller i nära anslutning till covid-vård under pågående pandemi. Engångsbelopp på mellan 3000 och totalt 13000. Samtliga partier stödde det förslaget.

(V) föreslog även ett engångsbelopp om 1500 kronor brutto till samtliga medarbetare i Region Norrbotten ”som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020”.

Yrkande från (v):

Regionstyrelsen beslutar att betala ut ett engångsbelopp om 1 500 kronor brutto till sina medarbetare som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020. Engångsbeloppet ges till alla som är anställda inom Region Norrbotten under december månad 2020. Det inkluderar även timavlönad personal som tjänstgjort under december månad 2020. Engångsbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning under jan 2021 för månadsavlönade och under feb 2021 för timavlönade.

Beslutet blev avslag på v-yrkandet. (v) reserverade sig mot beslutet.

11. Förskottsbetalning av underskottstäckning avseende Länstrafiken i Norrbotten AB

RUN hade föreslagit att betala ut 15 miljoner i förskott av det beräknade sammanlagda beloppet runt 23 miljoner som Region Norrbotten ända skall täcka våren 2021.

(S) yrkade på att förskottera 23 milj SEK och (v) stödde det förslaget.

Beslutet blev avslag på yrkandet om 23 mkr och att bifalla det liggande förslaget vilket v reserverade sig mot.

Glenn Berggård,

Oppositionsråd (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk