• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 17 juni 2020

På detta extra styrelsemöte avhandlades två ärenden som sedan kom upp i regionfullmäktige samma dag. (Se protokollet)

V biföll att teckna avtal med ny leverantör av vårdadministrativt datasystem och avslog avgiftsförslaget för serologisk covid-19-test.

V yrkade i första hand att provtagningen ska vara avgiftsfri för alla.
Och i andra hand att meningen: ”Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.”
ändras till:
”Avgiften ska inte tas ut för personer som omfattas av avgiftsfrihet, det vill säga hälso- och sjukvårdspersonal, personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS samt riskgrupper.”

Båda dessa förslag avslogs.

V reserverade sig till förmån för de egna yrkandena.

Dela den här sidan:

Kopiera länk