• Hem
  • Initiativärende...
sida

Initiativärenden och yrkanden i regionstyrelsen 2019-2022

I Regionstyrelsen behandlas flera typer av ärenden som inte skickas vidare till regionfullmäktige för fastställande. Det är ofta som dessa ärenden inte refereras i media varvid det inte når allmänheten hur vänsterpartiet har agerat i olika frågor.

Vi kommer därför att här publicera inlämnade initiativärenden, yrkanden och reservationer i Regionstyrelsen i Norrbotten under mandatperioden 2019-2022.

Initiativärende 3-2020 om reviderad budget

Initiativärende 4-2020 om verksamheter för alla människor

Initiativärende 5-2020 om våld i nära relationer

Initiativärende 4-2021 om att ej betala för digital utomlänsvård

Initiativärende 7-2021 om förändrad verksamhet inom regional utveckling

Initiativärende 8-2021 om Psykisk ohälsa och självmordsförsök

Initiativärende 11-2021 om uppdatering av riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda

Initiativärende 12-2021 till Regionstyrelsen om särskild jul-/nyårsgåva till personalen inom Region Norrbotten

Svaren på initiativärendena behandlas ofta på ett kommande regionstyrelsemöte.

28 januari 2020

4 mars 2020

1 april 2020

6 maj 2020

9 juni 2020

17 juni 2020

15 september 2020

14 oktober 2020

11 november 2020

9 december 2020

18 december 2020

3 februari 2021

3 mars 2021

30 mars 2021

5 maj 2021

10 juni 2021

14  september 2021

6 oktober 2021

17 november 2021

14 december 2021

9 februari 2022

8 mars 2022

30 mars 2022

11 maj 2022

1 juni 2022

17 aug 2022

14 sept 2022

6 oktober 2022

9 november 2022

Dela den här sidan:

Kopiera länk