• Hem
  • Initiativärende...
sida

Initiativärenden och yrkanden i regionstyrelsen 2019-2022

I Regionstyrelsen behandlas flera typer av ärenden som inte skickas vidare till regionfullmäktige för fastställande. Det är ofta som dessa ärenden inte refereras i media varvid det inte når allmänheten hur vänsterpartiet har agerat i olika frågor.

Vi kommer därför att här publicera inlämnade initiativärenden, yrkanden och reservationer i Regionstyrelsen i Norrbotten under mandatperioden 2019-2022.

Svaren på initiativärendena behandlas ofta på ett kommande regionstyrelsemöte.

28 januari 2020

4 mars 2020

1 april 2020

6 maj 2020

9 juni 2020

17 juni 2020

15 september 2020

14 oktober 2020

11 november 2020

9 december 2020

18 december 2020

3 februari 2021

3 mars 2021

30 mars 2021

5 maj 2021

10 juni 2021

14  september 2021

6 oktober 2021

Dela den här sidan:

Kopiera länk