sida

Kultur

Kulturen skapar en meningsfull tillvaro och en god livsmiljö. Människor mår bättre av att utöva och ta del av kultur i olika former. Kulturen har ett egenvärde när den granskar och speglar samhället med konstnärliga medel och måste ha stor frihet att verka utan politisk och ekonomisk påtryckning. Det är en viktig näringsgren som sysselsätter människor i alla länets delar.

Ur ett socialistiskt och feministiskt perspektiv är det självklart att alla människor ska ha möjlighet att ta del av kultur och att den ska utövas i lika stor utsträckning av kvinnor och män, på alla nivåer. Detta är särskilt svåra utmaningar i ett län med stora avstånd, starkt präglat av patriarkala strukturer. Kulturpolitiken ska vara ett medel för att bryta stereotypa normer.

En stor folkrörelse i länet är hembygdsrörelsen. Hundratals lokala föreningar anordnar verksamhet som gör länet attraktivt, även för besöksnäringen. Deras engagemang och kunskap om den lokala historien är nödvändig när vi vill utveckla och forma samhället.

Studieförbunden och folkhögskolorna har stor betydelse för kulturen. Folkhögskolornas konstnärliga linjer och kurser är ofta en ingång till högskoleutbildningar i dans, teater, bildkonst, musik, litteratur och skrivande. Även Luleå Tekniska Universitet är en viktig aktör inom kulturen med musikhögskola, dansutbildning och scenskola.

Dela den här sidan:

Kopiera länk