• Hem
  • Regionstyrelsen...
sida

Regionstyrelsen 4 mars 2020

Yrkanden till Regionstyrelsen 4 mars 2020

Ärende 17, Kompensation till privata leverantörer i Vårdval Primärvård

Yrkande: Avslag

Medlen, 6 133 tkr, återförs till Vårdvalsersättningen

 

Ärende 18, Filial och servicepunkter i primärvården

Yrkande:

  1. Samtliga 30 ansökningar om ersättningar för 23 filialer respektive 7 servicepunkter i Region Norrbotten godkänns
  2. Tilläggsfinansiering av filialer och servicepunkter år 2020 med upp till 15 100 tkr från nationella överenskommelsen God och nära vård

 

Ärende 22 Motion 5-2019 om att öka HBTQ-kompetensen i Region Norrbotten

Yrkande: Bifall motionen

Dela den här sidan:

Kopiera länk