• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionfullmäktige tillsammans med partiföreningarna runt om i länet

 

Regiongruppen arbetar tillsammans med partiföreningarna runt om i länet.

Samarbetet sker t ex  med frågor som avhandlas i regionfullmäktige samtidigt som partiföreningarna kan göra kampanjer/utåtriktat arbete i anslutning till regionfullmäktigedagarna.

Nedan redovisas exempel på flygblad som tagits fram i samband med regionfullmäktigemöten och som partiföreningarna kunnat använda:

Flygblad Covid-19-krisen synliggör Klimatkrisen 17 juni 2020

Flygblad Fler filialer och servicepunkter inom primärvården! 28 okt 2020

Flygblad Kollektivtrafiksatsning 24 nov 2020

Flygblad Sjuka norrbottningar stannar hemma på grund av höjda vårdavgifter och dyrare sjukresor”14-15 april 2021

Flygblad Klimatnödläge råder! 20-21 oktober 2021

Flygblad 6 t arbetsdag 23-24 november 2021

Flygblad 6 t arbetsdag 27 april 2022

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor 22-23 juni 2022

Dela den här sidan:

Kopiera länk