• Hem
  • Agerande i regi...
sida

Agerande i regionfullmäktige tillsammans med partiföreningarna runt om i länet

 

Regiongruppen arbetar tillsammans med partiföreningarna runt om i länet.

Samarbetet sker t ex  med frågor som avhandlas i regionfullmäktige samtidigt som partiföreningarna kan göra kampanjer/utåtriktat arbete i anslutning till regionfullmäktigedagarna.

Nedan redovisas exempel på flygblad som tagits fram i samband med regionfullmäktigemöten och som partiföreningarna kunnat använda:

Flygblad Covid-19-krisen synliggör Klimatkrisen 17 juni 2020

Flygblad Fler filialer och ser-vicepunkter inom primärvården! 28 okt 2020

Flygblad Kollektivtrafiksatsning 24 nov 2020

Flygblad Sjuka norrbottningar stannar hemma på grund av höjda vårdavgifter och dyrare sjukresor”14-15 april 2021

Dela den här sidan:

Kopiera länk