Regionfullmäktige 16 oktober 2019

Vid regionfullmäktige 16 oktober 2019 (länk till alla handlingar) behandlades en interpellation från Vänsterpartiet:

Interpellation 12-2019 till Kenneth Backgård (SJVP) om hur extra medel till förlossningsvården används (Maria Holmquist Ek, V). Den muntliga uppläsningen av svaret och debatten genomfördes av Linda Frohm (M)!

Flera nya motioner lämnades in av Vänsterpartiet:

Motion 21-2019 om haverikommission för godstransporter (Vänsterpartiets regiongrupp).

Motion 23-2019 om inrättandet av Hälso- och sjukvårdsnämnd (Glenn Berggård, V).

Motion 24-2019 om plastbanta Region Norrbotten (Christina Snell Lumio, V).

Inför fullmäktige hade även Linda Jonsson lämnat in en fråga om Hälsosamtalen men förvaltningen hade missat att hantera den enligt sina rutiner. Den omformuleras till interpellation och lämnas in till fullmäktige i november 2019.

Under regionfullmäktige beslutades bl a om antalet fastställda vårdplatser som blev enligt förslag som vi i den gamla majoriteten (v-s-mp) drev, men inte fick igenom 2017/2018. Även antalet obs-platser beslutades enligt vår uppfattning. Någon utökning till att ha obs-platser alla kommuner som SJVP lovat i valrörelsen blev inte fallet. Nu har verkligheten kommit ikapp SJVP, M och C.

Dela den här sidan:

Kopiera länk