artikel

Naturbruksutbildningar viktiga för Norrbotten

Norrbottens skogar är rika på högkvalitativa och förnyelsebara resurser. Vi har även en livsmedelsproduktion i länet som ger oss närproducerade livsmedel med hög kvalitet. Båda dessa tillgångar spelar en betydande roll för omställningen till en grön ekonomi.

Därför är det viktigt att vi ser till att behålla de gröna yrkenas utbildningar i länet. Grans naturbruksgymnasium och Kalix Naturbruksgymnasium är goda exempel på utbildningar som idag ger ungdomar och unga vuxna i Norrbotten arbete, samtidigt som de bidrar till ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

Vänsterpartiet-Norrbottens årsmöte 12 april  2015

Christina Snell-Lumio, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk