artikel

Vänsterpartiet i Pajala

Pajalavänstern laddar för ett val som i mycket kommer att avgöra det offentligas roll i gruvkommunens framtid. Vi har tagit fram ett program för mandatperioden som bland annat förespråkar arbetstidsförkortning i de ofta tunga, lågavlönade och kvinnodominerade vård- och omsorgsyrkena. Vi ser också att rekryteringsbehovet är stort på området och att det behövs drastiska åtgärder för att stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Vi föreslår i programmet också lösningar för att kunna tillgodose den till ytan stora och glest befolkade kommunens behov av offentlig service, bland annat genom fri kollektivtrafik. Vi vill vidare se en skolstruktur som är anpassad efter elevunderlag och tillgodoser yngre barns behov av närhet till skolan och äldre barns behov av social utveckling i samvaron med jämnåriga. För att stabilisera kommunens ekonomi inser vi behovet av en skattehöjning, både för att trygga den verksamhet vi har och för att kunna satsa för framtiden. Pajalas rika kulturliv behöver främjas och prioriteras, Kulturskolan ska stärkas och en långsiktig kulturplan tas fram. Pajalavänstern verkar med stolhet i en av landets rödaste delar och förstår att framtidens utmaningar kräver mer vänsterpolitik, inte mindre!

 

vpajalaBilden lånad från pajala.vansterpartiet.se/

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk