artikel

Nordiskt Forum

Den 12-15 Juni kommer Nordisk Forum pågå i Malmö. Vänsterpartiet Norrbotten kommer att skicka deltagare då vi tycker detta är otroligt viktigt.

”Den nordiska kvinnorörelsen bjuder in till Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights. Konferensen är en fortsättning på de nordiska konferenser som hölls i Oslo 1988 och i Turku (Åbo) 1994. De samlade tusentals aktivister, organisationer, politiker och andra aktörer som diskuterade både nationella och internationella kvinnopolitiska frågor och strategier. De resulterade i konkreta förslag för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

Nordiskt Forum Malmö 2014 är en framåtsyftande kraftsamling för att manifestera vår beslutsamhet att tillsammans utveckla ett jämställt samhälle där kvinnor har fulla mänskliga rättigheter, i Norden, i Europa och internationellt.” (källa: http://nf2014.org/)

Under konferensen kommer ett flertal talare att tala. Extra roligt tycker vi det är att Astrid Johansson är en av talarna. Astrid blev utsett till årets Luleåbo 2013. Har du missat varför kan du läsa mer om det här

kvinnoforum

Dela den här sidan:

Kopiera länk