artikel

Trygga jobb för kvinnors skull!

Sverige har många gånger kallats världens mest jämställda land. Samtidigt är klyftorna mellan kvinnor och män större än på mycket länge och utvecklingen pekar snarare på en ökad ojämlikhet än tvärtom. Ett område, där detta märks särskilt tydligt, är arbetsmarknaden, där den borgerliga regeringens politik ökar de ekonomiska klyftorna mellan män och kvinnor drastiskt.

Idag tjänar kvinnor ungefär 84 procent av vad män tjänar, det vill säga i genomsnitt 4500 kronor mindre i månaden, och i motsats till vad regeringen påstår ökar inkomstskillnaderna stadigt. Reinfeldts jobbskatteavdrag gynnar män i de övre inkomstskikten och nyligen kunde vi dessutom höra finansminister Anders Borg uttala sig för sänkta lägstalöner inom hotell och restaurang, handeln och offentlig sektor – alla kvinnodominerade områden. Vi undrar, var är politiken för minskade löneskillnader?

På dagens arbetsmarknad utgör också osäkra anställningar ett stort problem, något som drabbar unga kvinnor särskilt hårt. Högeralliansen har under sin tid vid makten underlättat för arbetsgivarna att anställa på otrygga villkor. Dessa anställningar är som vanligast inom de kvinnodominerade LO-yrkena och resulterar i att kvinnor har sämre möjligheter att t ex skaffa en lägenhet, ta ett banklån och planera sina liv. Vi säger: Otrygga visstidsanställningar hör inte hemma på en svensk arbetsmarknad.

En bidragande orsak till ojämlikheten på den svenska arbetsmarknaden är även att kvinnor i betydligt högre utsträckning än män ofrivilligt arbetar deltid. Den absolut vanligaste anledningen till deltidsarbete är att möjligheten till heltid saknas, och av deltidsarbetande LO-medlemmar menar så många som 66 procent att man skulle gå upp i tid om man fick chansen. Inom många just kvinnodominerade sektorer som vård och omsorg eller handel och service har deltidsarbete dock snarare blivit norm och man anställer inte längre personal på heltid. Vi frågar oss, var är åtgärderna för en jämställd arbetsmarknad?

I dagens Sverige är kvinnor i större utsträckning anställda på otrygga villkor, arbetar i högre grad deltid och tjänar i genomsnitt betydligt mindre än vad män gör. Detta är inte värdigt ett land som påstår sig vara världens mest jämställda!

För kvinnors skull kräver vi i Vänsterpartiet Norrbotten därför: Trygga jobb med en lön som går att leva på!

Vänsterpartiet-Norrbotten
distriktsårsmötet
2011-03-06

Dela den här sidan:

Kopiera länk