artikel

Stoppa regeringens utsorteringspolitik!

Vänsterpartiet Norrbotten vill slå vakt om den gemensamt och solidariskt finansierade välfärden. Vi accepterar inte regeringens utsorteringspolitik som leder till ökad utslagning och segregering.

Regeringen Reinfeldt gör miljardbesparingar på sjuka för att finansiera sänkta skatter för landets miljonärer. Överskottet i sjukförsäkringen uppgick 2008 till 14 miljarder kronor enligt försäkringskassans siffror. Genom vårt sjukförsäkringssystem ska alla svenskar vara försäkrade och ha rätt till ersättning vid sjukdom. Med de ändringar som regeringen har genomfört vill man sänka den svenska välfärdsmodellen och bana väg för privata lösningar.

Regeringen har skärpt reglerna för tidsbegränsningen på sjukskrivningstiden samt ersättningsnivåerna. Totalt kan en individ vara sjukskriven i max ett år, men redan efter tre månader kan försäkringsläkaren anse att personen är arbetsför. Dessutom ska den sjukes arbetsförmåga prövas mot hela den svenska arbetsmarknaden. En bruten arm är inte tillräckligt skäl för sjukskrivning så länge det finns en frisk arm som kan utföra jobbet.

De nya reglerna som regeringen har infört handlar om att sortera ut de sjuka från statistiken. Den som inte uppbär sjukersättning belastar inte regeringen siffror en däremot kommunens kostnader för försörjningsstöd. De sänkta ersättningsnivåerna och tidsbegränsningarna i försäkringen motiveras med att det ökar incitamenten att arbeta. Men på vilket sätt ökas incitamentet att arbeta hos en cancersjuk av att han/hon blir fattigare? Och på vilket sätt tillfrisknar man snabbare av att ha den ekonomiska stressen som gnager på livet?

Vänsterpartiet Norrbotten vill slå vakt om den gemensamt och solidariskt finansierade välfärden. Vi accepterar inte regeringens utsorteringspolitik som leder till ökad utslagning och segregering.

Vänsterpartiet Norrbotten

Dela den här sidan:

Kopiera länk