artikel

Frige Aliyeh Eghdam Doost!

Iranska kvinnorättsaktivister har inlett en kampanj som kräver ett slut på diskrimineringen av kvinnor i den iranska lagstiftningen. Målet är att samla in en miljon namnunderskrifter för att kräva förändringar av diskriminerande lagar mot kvinnor.

  

Torsdagen den 29 januari 2009 arresterades Aliyeh Eghdam Doost, en av kvinnorörelsens aktivister i sitt hus och fördes till Evin fängelset. Hon dömdes till tre års fängelse av Revolutionsdomstolen för sitt deltagande i en fredlig protest den 12 juni 2006 i Teheran. Domen är i strid med den iranska konstitutionen där  fredliga protester är juridiskt erkända. Domen är också upprörande på grund av den oacceptabelt snabba processen vid genomförandet.

Implementation of Aliyeh Eghdam Doost’s sentence indicates the first steps in carrying out all sentences ruled against women’s movement in Iran .Domen motDomen mot Aliyeh Eghdam Doost visar på ett hårdare klimat mot kvinnorörelsen i Iran. While defenders of right and various groups of women’s movement have frequently filed complaints against violation of police forces to the court , the judiciary authorities and mechanisms of our country have in no single case showed any interest and none of the persecutor officers has been summoned to court to explain . Kvinnogrupper har ofta i domstol protesterat mot polisens agerande i Iran. Myndigheter och domstolar har inte i visat något intresse och inte i ett enda fall har någon förövare kallats till domstol. 

De här åtgärderna inför den internationella kvinnodagen tvingar oss att dra slutsatsen att syftet med åtgärderna är att öka trycket mot kvinnorörelsen. Under de senaste åren har kvinnorörelsen använt lagliga och fredliga metoder och man förväntar sig från myndigheterna att acceptera detta. Kvinnorörelsen kommer inte stillatigande att godta snabba och olagliga åtgärder från myndigheterna i landet och kommer att mobilisera alla resurser för att motsätta sig dessa processer som bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet Norrbotten kräver att Eventually , we , different groups of women’s movement , convict the execution of unjust and unfair rule against Aliyeh Eghdam Doost and deman all relevant authorities m especially the Head of Judiciary to quickly free Aliyeh Eghdam Doost in order for her to return to her normal life .den orättfärdiga och orättvisa domen mot Aliyeh Eghdam Doost upphävs och att Aliyeh omedelbart friges så att hon kan återgå till sitt normala liv. Vidare kräver vi att Sverige aktivt agerar i internationella organ för att säkerställa kvinnors rättigheter i de länder där detta inte sker genom försorg av de nationella regeringarna.

Vänsterpartiet-Norrbotten

8 mars 2009

 

Börje Lööv, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk