artikel

Stoppa upphävandet av stopplagen!

I en debattartikel går Vänsterpartiets landstingsråd Monica Carlsson och distriktsordförande Gunnar Bergman till angrepp på den borgerliga regeringens planer på att riva upp den s.k. stopplagen, som ett led i att försämra den generella välfärden.

Att den borgerliga regeringen har för avsikt att sälja ut våra gemensamma egendomar därom råder inget tvivel. Statliga företag som årligen genererar miljarder till statskassan kommer man nu att sälja ut och därmed försätta oss i ett ekonomiskt läge som på sikt äventyrar vår gemensamma välfärd.

 

Som ett nästa steg i nedmonteringen av välfärden kommer upphävandet av den lag som idag skyddar sjukhusvården från vinstintressen den så kallade "Stopplagen".

Med argument om mångfald kommer man den 1 juli att genomdriva en lagändring som i praktiken innebär att man vill släppa fram multinationella vårdbolag som inte driver sjukvård av omsorg om patienterna utan av omsorg om aktieägarnas plånböcker. Och det är våra skattepengar som ska fylla dessa redan välfyllda plånböcker.

Vinstintresse i sjukvården inför en drivkraft att behandla de mest lönsamma diagnoserna och att på olika sätt utnyttja ersättningssystemet så att man maximerar sin vinst. Sådana prioriteringar kan mycket väl stå i motsättning till de medicinska behoven av behandling.

Vinstintresset riskerar därför att slå sönder den av riksdagen antagna prioriteringsordningen där de med de största medicinska behoven får gå före. Vi menar att det är de medicinska behoven som ska styra vården. Inte vinstintresset.

Med dagens lagstiftning är det fullt möjligt för ideella organisationer att driva sjukhus utan vinstintresse och därmed faller de borgerligas argument på krav om mångfald i vården. Sjukvård är inte som vilken tjänst som helst på en fri marknad. Patienterna beter sig inte som andra konsumenter som väljer och jämför mellan olika varor och tjänster. Istället är de helt beroende av hur sjukvården bedömer deras behov.

I USA har man en stor andel privata vinstgivande sjukhus. USA:s sjukvård är mer än dubbelt så dyr som den svenska samtidigt som kvaliten generellt sett inte är bättre. Om man studerar indikatorer på folkhälsan som livslängd och barnadödlighet ser man tvärtom att Sverige ligger före.

Högeralliansen lovade i valrörelsen mycket tydligt att sjukvården skulle fortsätta att vara offentligt finansierad. Men nu öppnar man för mer av försäkringslösningar inom sjukvården.

I promemorian om driftsformer för sjukhus skriver man: "Privata sjukvårdsförsäkringar kan emellertid fungera som komplement till den offentliga finansieringen och i vissa fall avlasta den offentliga vården".

Låt oss hoppas att regeringen Reinfelt inte sviker löftet om att sjukvården ska vara offentligt finansierad på samma sätt som man redan svikit löftet om att inte privatisera några akutsjukhus.

Det skulle skapa gräddfiler där de som har pengar har möjlighet att gå före i kön till olika behandlingar.

Monica Carlsson, v

Landstingsråd

Gunnar Bergman, v

Ordförande i distriktstyrelsen

 

läs artikeln på nsd.se här och i pitea-tidningen.se här

Dela den här sidan:

Kopiera länk