artikel

Jakt- och fiskerättsutredningen

Jakt- och fiskerättsutredningen har sågats eller kastats i papperskorgen av många norrbottniska grupper. Ett fåtal norrbottningar har dock varit positiva.

Vänsterpartiet i Norrbotten anser att utredningen innehåller både för- och nackdelar.

En viktig fördel är att beslut flyttas till den lokala nivån. En nackdel som många upplever är ovissheten om var alla som inte är markägare eller renskötande samer kommer att hamna.


Vänsterpartiet i Norrbotten kommer aldrig att medverka till att norrbottningarnas möjlighet till jakt och fiske försämras eller tas bort. Därför anser vi att markägare, samer och andra intresseorganisationer kring frågan samlar sig för att hitta en gemensam strategi för att flytta besluten till lokal nivå där ingen grupp känner sig utesluten.


Inget beslut taget i stockholm av andra gagnar vår sak. Dessa beslut måste vi i Norrbotten klara själva.


 


Vänsterpartiet Norrbotten


Distriktsstyrelsen 060423

Dela den här sidan:

Kopiera länk