artikel

Välj bort Connex

Connex har med sitt agerande förbrukat både sitt anseende som arbetsgivare och sitt förtroende som operatör inom svensk kollektivtrafik.

Vänsterpartiet i Norrbotten kräver att Connex återtar avskedandet av den facklige förtroendemannen Per Johansson i Stockholm.


Vi anser att Connex kränker demokratin, yttrandefriheten och föreningsfriheten när man  väljer att avskeda en kritisk facklig förtroendeman när han för sina medlemmars talan.


 


Per Johanssons avskedande kommer med all sannolikhet att prövas i arbetsdomstolen. Men även om han och facket vinner i Arbetsdomstolen är det lång ifrån säkert att han får jobbet tillbaka. Svensk arbetsrätt ger nämligen arbetsgivarna möjlighet att, i sådana här fall, köpa sig fria från att följa domstolsutslag som går dem emot. Vi kräver att regering och riksdag täpper till den lucka i arbetsrätten som ger arbetsgivare rätt att köpa sig fria från anställda. Lagen ska följas även om förbrytarens plånbok är tjock.


Speciellt allvarligt är detta fall då avskedandet kommer direkt efter att facket via Per Johansson framfört kritik mot säkerheten inom kollektivtrafiken.


 


Connex har med sitt agerande förbrukat både sitt anseende som arbetsgivare och sitt förtroende som operatör inom svensk kollektivtrafik.


Vi uppmanar alla som har möjlighet, att välja andra alternativ än Connex vid resor och transporter.

Vänsterpartiet-Norrbotten


Iris Dimitri, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk