• Hem
  • Socialpolitik
sida

Socialpolitik

Det finns ett mycket stort mörkertal av människor i regionen med riskfyllt alkoholbruk och andra former av missbruk. Ett dolt missbruk är ofta förknippat med mycket skam och skuld och kräver speciella behandlingsmetoder, särskilt för kvinnor. Norrbotten har en stor utmaning i att hitta bra behandlingsformer och en god och effektiv vård för dem som hamnat i olika missbruk.
Som en konsekvens av överkonsumtionen av olika berusningsmedel så behövs forskning och utveckling av metoder för att kunna hantera missbruksproblematik inom äldrevården. Den somatiska vården, geriatriken och psykiatrin behöver samverka med kommunerna för att hitta bra metoder i äldrevårdens vardag.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk