sida

Arbete

Norrbotten ska vara en plats där människor trivs och vill bo. Här ska vi bejaka mångfald, invandring, jämställdhet, ett rikt och varierat kulturliv och bra offentliga välfärdstjänster samtidigt som vi arbetar med näringslivsutveckling, branschprogram, finansiering, framtagande av riskkapital och andra former av finansieringsformer.
Basindustrin är ryggraden i norrbottniskt näringsliv. Basindustrin är idag högteknologiska och effektiva råvaruproducenter.
Vänsterpartiet håller fast vid ståndpunkten att en ökad vidareförädling av råvarorna skulle ge både fler jobb och minskad konjunkturkänslighet Därför krävs samverkan mellan näringsliv och utbildning.
Alla delar av näringslivet måste utvecklas för att vi ska kunna få befolkningstillväxt och en långsiktig hållbar utveckling i länet. Fler branscher måste få växa sig starka, både gamla och nya näringar. Inom jordbruket finns stora utvecklingsmöjligheter att ta fram produkter av hög kvalitet som kan försörja vår landsända. Jordbruket kan också skapa kombinationsverksamheter med småskalig energiproduktion och turism. Besöksnäringen är en snabbt ökande bransch där Norrbotten har mycket stor potential både nationellt och internationellt.

Dela den här sidan:

Kopiera länk