sida

Kalender

Oktober

8 Distriksstyrelsemöte skype

10 Gruppledarträff

11 Eko-eko seminarium

13 Landstingsgruppmöte

14 Landstingsfullmäktige

28 Landstingsstyrelse

29 Träff VU

November

3-4 Landstingsgruppmöte

14-15 Regional träff  Vänsterns kvinnonätverk, Umeå

17 Landstingsgruppmöte

18-19 Landstingsfullmäktige

21 Distriktstyrelsemöte

December

9 Landstingsstyrelse

Januari

23 Kurs för nya medlemmar

23-24 Internfeministisk helg ”Kvinnorna motionerar”

30 Distriktsstyrelsemöte

Februari

5 Motionsstopp till partikongressen

Mars

5-6 Årskonferens Norrbottens distrikt

8 Nationella kvinnodagen

Dela den här sidan:

Kopiera länk