sida

Feminism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti
Det innebär att vi vill att alla, kvinna, man eller person med annan könstillhörighet, ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. Jämställdhet är inte något som kommer av sig självt. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag. Feministisk förändring är fullt nödvändig och fullt möjlig. Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter.  Runt om i landet har vi vänsterpartister gått från ord till handling. Förslagen nedan är bara några av våra feministiska krav.

Mäns våld mot kvinnor
Vi vill införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna på 200 miljoner per år. Läs mer under rubriken ”Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer”.

En våldtäkt är en våldtäkt
Vi vill att kravet på att gärningsmannen ska ha använt tvång tas bort i våldtäktsbestämmelsen.  Lagen ska visa att sex bygger på frivillighet och samtycke. Rätten att bestämma över sin kropp är inte förhandlingsbar. Vill vi även utreda frågan om ett oaktsamhetsbrott. Detta skulle täcka in de fall där gärningsmannen borde ha förstått att han handlade på ett oförsvarligt sätt.

Minska inkomstklyftorna mellan kvinnor och män
Inkomstklyftan mellan kvinnor och män har ökat med 1500 kr per månad under den borgerliga regeringen.  Detta ska vi förändra!

Lika lön för lika arbete
Kvinnor tjänade ca 86 procent av mäns löner år 2012. För de kommunalt anställda är siffran ca 94 procent. Kommuner och landsting kan göra mycket för att höja lönerna för till exempel lärare och sjuksköterskor. Höjda löner måste prioriteras framför skattesänkningar som framför allt gynnar män.

Rätt till heltid
Vi vill stärka rätten till fasta jobb på heltid. Deltid och otrygga visstidsanställningar gör att kvinnor har sämre inkomst än män. Även ersättning från trygghetsförsäkringar, pensioner och karriärutveckling påverkas. Heltid bör bli norm och anställningar på deltid ska kunna ingås om parterna kommer överens om det.

Individualiserad föräldraförsäkring
Kvinnor tar i dag ut 83 procent av föräldradagarna. Småbarnspappor arbetar mest av alla. Med dagens takt kommer det att ta 30 år innan uttaget blir jämställt. Det ojämna uttaget har negativa effekter på kvinnors löneutveckling och anställnings- och arbetsvillkor. Därför vill vi lagstifta om att föräldrarna ska dela lika.

Höj underhållstödet
Vi vill förbättra ensamföräldrars ekonomiska situation genom att höja underhållsstödet med 400 kronor för barn under 13 år och 600 kronor för barn mellan 13-19. Ensamstående kvinnor med barn har sämst ekonomisk standard av alla. Detta drabbar barnen.

Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid
Vi vill lagstifta om rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid.   Särskilt svårt är det för ensamföräldrar som inte kan jobba kvällar, nätter och helger om barnomsorg saknas.

Arbetstidsförkortning för ett jämställt samhälle
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är kan förändra kvinnors situation på arbetsmarknaden och öka jämställdheten.  Heltid ska vara norm och deltidsanställningar ska räknas om till heltidstjänster.

Dela den här sidan:

Kopiera länk