Debatt

Många bäckar små…

Min sambo kallades av Kalix sjukhus till besiktning av inmonterad hjärtklaff.
Väl där informerades hon om att landstingsfullmäktige beslutat ändra bestämmelserna för reseersättningen.

Tidigare betalades reseersättning ut om det var mer än 60 km enkel väg mellan bostadsadress och sjukhus. Den nya gränsen är satt till 86 km, vilket gör att Bränna centralort och de flesta större byar i Överkalix hamnar innanför cirkeln (jag kan framför mig se en nitisk landstingstjänsteman sittande vid en karta, med passare ställa in avståndet för att uppnå största möjliga kostnadsminskning för Landstinget och samtidigt öka kostnaderna för de länsbor som inte har ett sjukhus inom 86 kilometers radie).

Och någon mammografibuss lär vi väl inte heller få se i Överkalix inom de närmaste åren om jag känner vibbarna rätt.

Kan någon i Landstingsgruppen informera om hur stor besparingen blir med de nya reglerna för reseersättningen?

Sven Nordmark
Överkalix

Dela den här sidan:

Kopiera länk