artikel

Bevara alliansfriheten – Nej till NATO-ledda övningar!

I maj och juni hålls världens största militära flygövning i Norrbotten och norra Sverige. Övningen leds av NATO och är ett led i den upptrappade militära spänningen runt Arktis. Starka krafter arbetar för att Sverige ska knytas ännu närmare NATO och så småningom bli medlem.

NATO är en kärnvapenklubb. Sverige sa nej till svenska kärnvapen i början av 1960-talet, något som ett NATO-medlemskap skulle upphäva. Det kan också innebära att vi får kärnvapen stationerade på svensk mark, samtidigt som utländska kärnvapen kan komma att riktas mot mål i Sverige. Som NATO-medlem blir Sverige en direkt del av NATO:s konflikter runt om i världen, vilket gör att möjligheten till en självständig utrikespolitik kringskärs.

NATO har genomgått en kraftig upprustning samtidigt som FN har fått svårare att få materiellt stöd för sina operationer.  Det är allvarligt eftersom FN är ett världssamfund medan NATO är en allians som representerar de rika länderna, främst USA. FN-stadgan är en bra grund för internationella relationer, medan NATO:s politik snarare leder till ökade militära konflikter i världen.

Dessutom är NATO-medlemskap väldigt dyrt. Idag kostar försvaret strax över 42 miljarder kronor per år. För Sveriges del skulle det innebära en enorm höjning av militärbudgeten till minst 78 miljarder kronor per år.

Det bästa sättet att minska de militära spänningarna i vår del av världen är att öka det ekonomiska och kulturella mellanfolkliga utbytet mellan länderna i norr. Barentssamarbetet mellan de nordiska länderna och Ryssland borde utvecklas. Norrbottens framtid ligger inte i att vara ett militärt övningsfält åt NATO och främmande länders krigsindustrier. Vi avvisar regeringens planer på att teckna ett s.k. värdlandsavtal, där NATO i framtiden kan ges tillstånd att upprätta permanenta militärbaser i Sverige. Vänsterpartiet kräver att Sverige ska förbli alliansfritt.

Vänsterpartiet-Norrbottens årsmöte 12 april  2015

Christina Snell-Lumio, ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk