artikel

Nina Berggård

Nina har blivit vald till ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen. Det är inte första perioden för Nina utan hon har hunnit skaffa sig en bra erfarenhet. Nina är en stark feminist som har målet och strävan att alltid efter bästa förmåga, aktivt ta ställning för partiets politik.

Jag vill vara del i att verka för lösningar och beslut för att minska orättvisorna. Feminism och jämställdhet. Vänsterpartiet var det första partiet i världen att erkänna könsmaktstrukturer, genom att skriva in feminismen i partiprogrammet. Jag är stolt över det beslutet, men medveten om att det inte är en Quick-fix, att bara skriva in det i vårt program. Detta är frågor som ständigt behöver beaktas, bevakas och ryckas upp. Allas rätt att få vara sig själv – Mångfald och HBTQ. I början av 90-talet valde jag Vänsterpartiet, dels för att partiet tydligast tog ställning för allas rätt att vara sig själv. Det innebär inte minst att fritt få älska den man vill.
Jag vill vara del i att verka för lösningar och beslut för att minska orättvisorna. Feminism och jämställdhet. Vänsterpartiet var det första partiet i världen att erkänna könsmaktstrukturer, genom att skriva in feminismen i partiprogrammet. Jag är stolt över det beslutet, men medveten om att det inte är en Quick-fix, att bara skriva in det i vårt program. Detta är frågor som ständigt behöver beaktas, bevakas och ryckas upp. Allas rätt att få vara sig själv – Mångfald och HBTQ. I början av 90-talet valde jag Vänsterpartiet, dels för att partiet tydligast tog ställning för allas rätt att vara sig själv. Det innebär inte minst att fritt få älska den man vill.

Dela den här sidan:

Kopiera länk