artikel

Årskonferens

Nu i helgen är det dags för distriktets årskonferens. Konferensen hålls på Framnäs Folkhögskola i Piteå, 11-12 april.  Konferensen är offentlig och för er som inte är ombud men ändå vill närvara och lyssna kommer här den föreslagna arbetsordningen för konferensen samt dagordningen.

Lördag 

kl. 10.30 – 11-30 Incheckning och registrering av ombud
11.30-12 §§ 1-7
12-13 Lunch
13-14 § 8 Könsseparatistiska träffar
14-15.30 §§ 9-11
15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.45 §§ 12a PS anförande + diskussion

Söndag

09.00 – 09.20 § 13 b val av DS ordinarie
09.20 – 10.30 § 12 b verksamhetsplan och motioner
10.30 – 11.00 Kaffe
11.00 – 12.00 § 12 b – 15 forts. behandling av verksamhetsplan, uttalanden samt övriga val
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 DS-möte för nya DS

 

Förslag till dagordning

§1. Konferensens öppnande
§2. Ombudsupprop
§3. Parentation
§4. Konferensens behörighet
§5. Val av presidium

a)Ordförande 2 st
b) Sekreterare 2 st
c) Rösträknare 2 st

§6. Fastställande av dag-, arbets- och konferensordning
§7. Avslutning av nomineringar
§8. Separata träffar för kvinnor och män
§9. Uttalanden + val av redaktionskommitté
§10. Verksamhetsberättelse

a) DS verksamhetsberättelse
b) Landstingsgruppens rapport
c) Rapport från riksdagen
d) Ekonomisk berättelse
e) Arbetarrörelsens minnesfond
f) Vänsterns Hus

§11. Revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet

a)Distriktsstyrelsen
b) Arbetarrörelsens minnesfond
c) Vänsters Hus

§12. Verksamheten 2015

a) PS anförande
b) Behandling av verksamhetsplan + motioner

§13. Val

a) Distriktsordförande
b) Distriktsstyrelsen, ordinarie och ersättare
c) Distriktskassör
d) Styrelse för arbetarrörelsens minnesfond
e) Revisorer för partidistriktet/arbetarrörelsens minnesfond
f) Valberedning
g) Husgrupp

§14. Utdelning av kulturstipendium samt pris för bästa kvinnopolitiska arbete
§15. Konferensens avslutning

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till distriktsexpeditionen

tel. 0920-125 08, 070- 250 024 31

Dela den här sidan:

Kopiera länk