Landstinget

Från landstingsgruppen januari 2015

Under mellandagarna jul/nyår 2014 beslutade landstingsfullmäktige om den politiska ledningen som nu finns i landstingsstyrelsen, s, v och mp.

7 januari träffades de nya landstingsråden och gick igenom almanackan för våren.

Den 17 januari träffades vänsterpartiets landstingsgrupp och representant från distriktsledningen för första gången efter årsskiftet. (På motsvarande sätt medverkar gruppledaren, eller annan landstingsgruppsrepresentant på distriktsstyrelsemöten).

På dagordningen var bla:

  • Information om läget i landstinget inkl inför landstingsstyrelsen 28 jan.
  • Samverkansprogrammet s-v-mp
  • Verksamhetsplan för landstingsgruppen
  • Turordningen för icke tjänstgörande ersättare vid fullmäktigen
  • Ansvarområden för oss i gruppen

Verksamhetsplanen innebär att gruppen skall träffas oftare under våren än vad som är brukligt för att kunna komma in och påverka vilka ärenden som skall upp på dagordningen på landstingsstyrelsen och för att förbereda landstingsfullmäktigemöten också. Beslutsförslag i kommande landstingsstyrelsen diskuterades.

28 januari genomfördes första landstingsstyrelsemötet med ärenden som hade beställts/förberetts under föregående år. Det vi valde att påverka från politiken rörde bl a utvecklingen av hälso- och sjukvården i Kiruna och att tillföra att en politisk styrgrupp för detta arbete skall tillsättas. Det är inte längre bara förberedelsearbete/planering av processen som tjänstemännen har fullgjort utan nu kan det också komma att handla om samverkan med kommunen, LKAB, m fl och inriktningen på samarbetet. Ordförande för den gruppen skall undertecknad vara.

Landstingsstyrelsebesluten 28 januari i korthet, och sedan länk till mer utförligt, finns på:

http://www.nll.se/sv/Demokrati-och-insyn/Beslut-i-korthet/Nyhetsarkiv-beslut-i-korthet/Beslut-i-korthet-juni-20141/

Glenn Berggård

Dela den här sidan:

Kopiera länk