artikel

Maria måste få stanna i Sverige!

För oss är det självklart att 2-åriga Maria måste få stanna hos familjen Marklund i Piteå och inte utvisas till Armenien. Maria är född i Sverige och har levt hela sitt liv här, har vänner och en familj som vill ta hand om henne.

Hennes fall visar också hur viktigt det är att FN:s barnkonvention implementeras i svensk lag. Enligt barnkonventionen skulle i så fall barnets bästa väga tyngst i de fall då konventionen kommer i konflikt med annan lagstiftning. I det här fallet är det ingen tvekan om att det bästa för Maria är att få stanna hos sin familj i Piteå.

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk