artikel

Vänsterpartiet säkrar kulturen och demokratin!

Det har hänt något storartat i Norrbotten!

För första gången har Vänsterpartiet i Norrbotten fått en nyckelroll i politiken och vi har fått visa att Vänsterpartiet inte är till salu!

Efter valet står Vänsterpartiet kvar med sex mandat i landstinget – sex mandat som har blivit betydelsefulla – medan Socialdemokraterna har backat. Självklart ställde vi krav på den politik som vi vill föra i landstinget.

Vänsterpartiet gick till val på – Inte till salu. Det gäller även politiken i Norrbotten.

I den första förhandlingsrundan med S och Mp fick vi inte gehör för våra viktigaste krav. Då satte vi ner foten, tog en paus och avbröt förhandlingarna.

Då blev det märkligt … Vi blev inbjudna av Sjukvårdspartiet och de borgerliga partierna för samtal. Och på mycket kort tid fick vi gehör från dem alla för vår vänsterpolitik och de accepterade den – för att få makten i landstinget!

Men vi lyssnade även på våra partiföreningar och medlemmar, som tyckte att vi borde ge S och Mp en andra chans. Demokratin är viktig för oss, så vi gjorde som partiföreningarna önskade.

Efter den andra förhandlingsrundan med S och Mp fick vi igenom våra grundläggande krav samt mycket mer. Det var en seger för Vänsterpartiet och vår politik. Aldrig tidigare har Vänsterpartiet fått igenom så mycket vänsterpolitik i ett gemensamt avtal med S och Mp. Självklart står vi fast vid detta och kommer att slåss för denna vänsterpolitik. – Har vi kommit så här långt kommer vi inte att ge oss!

Ett axplock av de krav vi har fått igenom är bl.a.:

  • – Mammografi till alla kommuner med högre kvalitet.
  • – Gratis glasögon till alla barn och unga med behov.
  • – Extra stöd till psykiatrin för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa.
  • – Stärkta stöd till kulturen, till de fria medlen inom tex minoritetskultur, amatörkulturen m.fl. förutom att kulturkofferten ska bibehållas.
  • – En demokratiserad politisk organisation för mer delaktighet, öppenhet och ansvarsfördelning.

Sist men inte minst innebär avtalet med S och Mp att det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som får ansvar för så gott som hela sjukvården i Norrbotten, medan Socialdemokraterna får ansvar för folktandvård, kultur och regional utveckling.

– Med avtalet har vi demokratiserat den politiska ledningen genom en jämlik fördelning av det politiska ansvaret mellan partierna.

På det första landstingsfullmäktigemötet skulle denna politik spikas och det politiska ansvaret fördelas. Då händer det som inte får hända. 2 personer i det socialdemokratiska partiet röstar emot det gemensamma avtalet mellan s, v och mp och landstinget får en ordförande från Norrbottens Sjukvårdsparti.

Vi förstår alla det ohållbara i denna situation. Samtliga partier bär ansvar för den situation vi har fått i landstinget.

Vi hävdar fortfarande att det är politiken som är det viktiga och att Vänsterpartiet kommer att fortsätta kämpa för mer vänsterpolitik – Vänsterpartiet är fortfarande inte till salu!

Nu måste de övriga partierna ta sitt ansvar för landstingspolitiken och sluta slåss om personer och poster. Vi har ett gemensamt ansvar för vår personal i landstinget och vi har ett stort ansvar gentemot medborgarna i Norrbotten. Om striderna kring personer och poster fortsätter kommer inte bara politiken bli förlorare utan även vår verksamhet och i slutändan medborgarna i Norrbotten. Eftersom vänsterpolitiken är det som förenar oss alla vill vi uppmana samtliga partier att sluta upp kring Vänsterpartiet och låta oss fortsätta det viktiga förändringsarbetet vi har framför oss!

Christina Snell-Lumio. ordförande

Dela den här sidan:

Kopiera länk