Landstinget

Landstinget – ett samarbete med S och Mp

Distriktsstyrelsen har idag haft möte och beslutat att ingå i samverkan med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget. Det blir en rödgrön knapp majoritet. Det har tagit tid att komma fram till detta beslut och det har varit viktigt att det fått ta tid. Distriktsstyrelsen har tagit del av alla dokument som förhandlingsgruppen förhandlat fram, lyssnat på partiföreningarna och diskuterat fram och tillbaka. Den demokratiska gången har varit viktig och det har varit viktigt att de lokala partiföreningarna har fått säga sitt. Distriktsstyrelsen är inte eniga utan beslutet togs med 6 för ett samarbete med S och Mp, 2 röstade mot varav en reserverade sig.

Vi är glada över att ett beslut har tagits och nu får Vänsterpartiet arbeta för att föra den politik som Vänsterpartiet förhandlat fram.

Vi är stolta över att ha förhandlat fram en demokratisk, feministisk, socialistisk, antirasistisk, kulturell och miljövänlig politik. Vänsterpartiet har förhandlat fram ett samarbete som innebär att det blir en utökad demokrati. Ett fördelat beredningsansvar där varje landstingsråd har ansvar att bereda de politiska frågorna kopplat till det område hen är ansvarig för. Vänsterpartiet har hand om mycket sjukvård, så som läns- och regionsjukvården, med ansvar för våra fem sjukhus och dess innehåll inklusive det nya sjukhuset i Kiruna och verksamheterna i Malmfälten.

Även demokratin inom samarbetet har blivit tydligare där vi har ett kollektivt ansvar för den förda politiken och partierna deltar som jämbördiga partier. Frågor ska lösas gemensamt.

Vidare kan vi stolt berätta att vi förhandlat fram att mammografi ska finnas i alla kommuner och att vi kommer att arbeta starkt för att Norrbottens län ska klara av Socialstyrelsens rekommenderade återbesöksintervaller. Vi ser det som en mycket viktig feministisk seger då bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor.

Vi har även krävt att det ska vara fria glasögon till barn och unga.

Verksamheter ska öka sin HBTQ-kompetens för att bemötande och behandling ska bli bättre. Landstingets mångfaldsarbete ska ha ett offensivt och proaktivt förhållningssätt, främja jämställdhet, mångfald och integration. I detta ingår också att lyfta fram våra nationella minoriteter och urbefolkning. Information ska alltid finnas på Samiska, Finska och Meänkieli.

Vänsterpartiet har också förhandlat fram att kulturen i länet ska stärkas. Framför allt stärka de fria medlen till de mindre aktörerna t.ex. minoritetskulturen, amatörkulturen, hembygdsrörelsen m.fl.

Vi har även krävt att landstinget måste stärka sitt hållbarhetsarbete. Att landstinget ska bli medlem i Sveriges klimat-kommuner och Sekom. Målet är att landstingets långsiktiga utveckling ska vara ett klimatneutralt Norrbotten år 2050.

Här nedan kan du läsa vidare om mer om samarbetsavtalet.

Majoritetsprogram

Övergripande politisk inriktning

Dela den här sidan:

Kopiera länk