artikel

Inlandet är inte till salu

Klyftan mellan storstad och landsbygd ökar rekordsnabbt i Sverige just nu. Urbaniseringen, inflyttningen till städerna fortsätter att tömma landsbygden på människor. Regeringens privatiseringar och avregleringar tar bort service och infrastruktur i glesbygden samtidigt som den skapar ett överutbud i storstadskärnorna. Privata vårdcentraler och apotek trängs på Östermalm i Stockholm, medan många små orter tappar grundläggande välfärdsservice. Samtidigt är vi alla medborgare, även glesbygdsborna med och betalar systemet via våra gemensamma skattepengar. Vänsterpartiet vill ändra på detta. Alla ska ha både rätten och möjligheten att bo där man själv önskar. Landsbygden och inlandet har många tillgångar, inte enbart mark och råvaror utan också natur och kulturlandskap där det går att skapa attraktiva boendemiljöer. Vår politik bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större regionalt inflytande och ett tydligare ansvar för staten att grundläggande samhällsservice finns i hela landet. Här är några åtgärder som vi vill genomföra under den kommande mandatperioden:

* Sätt stopp för de privata vinstintressena inom välfärden. Vinstintresset leder alltid till att resurser och investeringar dras dit där möjligheten till vinst är störst och till att regioner och områden som är starka i utgångsläget ökar sin fördel ytterligare. Grundläggande välfärdstjänster som sjukvård, skola och omsorg ska styras av människors behov – inte av marknadskrafter.

* Öka utjämningsgraden i det kommunala skatteutjämningssystemet. Regeringen har minskat utjämningsgraden vilket gett mer pengar till de redan rikaste kommunerna i Sverige, på övriga landets bekostnad.

* Satsa på den offentliga sektorn. En stark offentlig sektor med skola, vård, omsorg, kultur och kollektivtrafik ger oss ett bättre samhälle att leva i. Det har samtidigt historiskt varit den viktigaste faktorn för regional utjämning i Sverige.

* Bygg upp infrastrukturen. Människor och företag på landsbygden och i glesbygden behöver bra kommunikationer, vägar, järnvägar och IT-uppkopplingar för att kunna leva och livnära sig. Vänsterpartiet är det parti i riksdagen som vill satsa mest på järnvägsinvesteringar under den kommande tioårsperioden i Sverige. Där ingår exempelvis upprustning av Inlandsbanan.

* Vänsterpartiet vill satsa stort på att ställa om det svenska samhället för att möta framtida miljö- och klimathot. Landsbygden spelar en avgörande roll när vi ställer om till ett hållbart energisystem där vindkraft, sol och biomassa är viktiga delar. Vi behöver stärka den svenska livsmedelsförsörjningen och sluta lägga ner jordbruk.

* Vi ska sluta sälja ut våra naturtillgångar nästan gratis. Höj mineralavgiften till 10 procent i ett första steg och ställ hårda miljökrav på de företag som vill leta efter mineral och etablera gruvor. Gruvavgiften ska återföras via en gruvfond till de kommuner där gruvbrytningen sker. När nya gruvor ska öppnas måste riksintressena miljö och rennäring vara prioriterat före andra intressen. Om detta och mycket mera kan du läsa i vår landsbygdspolitiska plattform. Hela plattformen hittar du på www.vansterpartiet.se/material/landsbygdspolitisk-plattform

Christina Snell-Lumio, ordförande Vänsterpartiet Norrbotten

Agneta Hansson, ordförande Vänsterpartiet Västerbotten

Christina Hedin, ordförande Vänsterpartiet Jämtland

Daniel Riazat, ordförande Vänsterpartiet Dalarna

Dela den här sidan:

Kopiera länk