artikel

Ungdomsarbetslösheten viktigaste frågan i Vänsterpartiets Vårbudgetmotion

Vänsterpartiet föreslår en skatt på finansiella transaktioner för att råda bot på ungdomsarbetslösheten. En skatt på 0,1 procent kan finansiera 57000 jobb och utbildningsplatser till arbetslösa ungdomar. På så sätt kan alla unga inom 90 dagars arbetslöshet garanteras ett jobb till avtalsenlig lön eller en utbildningsplats.

Sverige har aldrig haft så många långtidsarbetslösa som idag. Vi har inte heller haft så många arbetslösa ungdomar som idag. Samtidigt råder brist på arbetskraft i vissa branscher på grund av att det saknas utbildad arbetskraft.

Regeringens åtgärder med sänkt bolagsskatt och sänkta arbetsgivaravgifter har inte gett någon effekt. Systemet med coacher är ett miljardslöseri som mest innebär förvaring av arbetslösa.

För att ta sig ur långtidsarbetslöshet kan det ofta krävas en längre kompetenshöjande utbildning, inte en coach som i bästa fall lär ut hur man skriver ett CV.

 Norrbotniabanan och Kaunisvaarabanan är andra viktiga satsningar i Vänsterpartiets budgetmotion. Vi lägger finansierade förslag på hu dessa båda viktiga miljö- och näringslivsprojekt kan förverkligas.

Så sent som i höstas uttalade sig riksdagen för en snabbutredning av järnvägsbygge mellan Kaunisvaara och Svappavaara. När regeringen formulerade direktiven för utredningen så ändrade man riksdagens beslut genom att be utredningen ”utreda förutsättningarna” för ett järnvägsbygge. En till synes liten glidning från riksdagsbeslutet som i praktiken kan försena ett järnvägsbygge i månader eller i värsta fall flera år, till men för såväl miljö, näringsliv och trafiksäkerhet i Tornedalen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk